Изберете папка за възпроизвеждане.

Опция

Описание

(Име на папка)

По време на възпроизвеждане ще се виждат снимки във всички папки с избраното име. Папките могат да бъдат преименувани с помощта на опцията [ Папка за съхранение ] > [ Преименуване ] в менюто за снимане.

[ Всички ]

Снимките във всички папки ще се виждат по време на възпроизвеждане.

[ Текущо ]

По време на възпроизвеждане ще се виждат само снимки в текущата папка.