Изберете дали точките на фокусиране, използвани при правене на снимката, да се показват по време на възпроизвеждане на цял кадър. Можете също да изберете типовете информация за снимките, които могат да се гледат по време на възпроизвеждане на цял кадър.

  • Маркирайте опциите и натиснете 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ).

  • За да завършите операцията, натиснете J