Когато е избрано [ On ], “високите” (с портретна ориентация) снимки ще бъдат автоматично завъртени за показване по време на възпроизвеждане.

Завъртете високо

Изображенията не се завъртат автоматично по време на преглед на изображението, дори когато е избрано [ On ] за [ Rotate all ].