Изберете слота, от който да се възпроизвеждат снимки с двоен формат, записани с [ RAW слот 1 - JPEG слот 2 ], избран за [ Роля, изиграна от карта в слот 2 ] в менюто за снимане.