Изберете картината, която се показва, след като изображението бъде изтрито.

Опция

Описание

S

[ Покажи следващото ]

  • Показва се следната картина.

  • Ако изтритото изображение е последното, ще се покаже предходната снимка.

T

[ Покажи предишното ]

  • Показва се предходната снимка.

  • Ако изтритото изображение е било първата снимка, ще се покаже следващата снимка.

U

[ Продължете както преди ]

  • Ако сте превъртали снимки в записания ред, ще се покаже следната картина, както е описано за [ Покажи следващ ].

  • Ако сте превъртали снимките в обратен ред, следващата снимка ще се покаже, както е описано за [ Покажи предишна ].