Изберете дали снимките да се показват автоматично на монитора веднага след заснемане.

Опция

Описание

[ Включено ]

Снимките се появяват на избрания в момента дисплей (монитор или визьор), докато са заснети.

[ Включено (само за монитор) ]

Снимките се показват след заснемане само когато мониторът се използва за кадриране на кадри. Снимките не се показват във визьора, когато [ Само визьор ] е избран за режим на монитор.

[ Изключено ]

Снимките могат да се разглеждат само чрез натискане на бутона K