Valitse, lukittuuko valotus, kun laukaisinta painetaan.

Vaihtoehto Kuvaus
O Päällä (puoli painallus) Laukaisimen painaminen puoliväliin lukitsee valotuksen.
P Päällä (sarjakuvaustila) Valotus lukittuu vain, kun laukaisin painetaan kokonaan alas.
Vinossa Laukaisimen painaminen ei lukitse valotusta.