Jos haluat valita seuraaville säätimille valokuvatilassa määritetyt toiminnot, käytettiinpä niitä erikseen tai yhdessä komentokiekkojen kanssa, korosta haluamasi vaihtoehto ja paina J .

w Fn1-painike
y Fn2-painike
j AE-L/AF-L-painike
k OK-painike
z Elokuvan tallennuspainike
S Objektiivin Fn-painike
3 Objektiivin Fn2-painike
l Objektiivin ohjausrengas

Näille ohjausobjekteille voidaan määrittää seuraavat roolit:

Vaihtoehto w y j k z S 3 l
K Valitse keskimmäinen tarkennuspiste
A AF-ON
F Vain AF-lukitus
E AE-lukko (pidä)
D AE-lukko (Palauta vapautettaessa)
C Vain AE-lukko
B AE/AF-lukko
r FV lukko
h Salama pois päältä
q Esikatselu
1 Haarukointipurske
4 + NEF (RAW)
n Aiheen seuranta
b Kehysruudukon näyttö
p Zoomaa päälle/pois
O OMA MENU
3 Avaa OMA VALIKKO -valikko
K Toisto
J Valitse kuva-alue
8 Kuvan laatu/koko
m valkotasapaino
h Aseta kuvansäädin
y Aktiivinen D-Lighting
w Mittaus
I / Y Salamatila/kompensaatio
v Vapautustila
z Tarkennustila/AF-aluetila
t Automaattinen haarukointi
$ Useita valotuksia
2 HDR (suuri dynaaminen alue)
z Valotusviivetila
W Huippukohokohdat
X Tarkennus (M/A)  1, 2
q Aukko  2
E Valotuksen korjaus  2
9 ISO-herkkyys  2
Ei mitään  2

Saatavilla vain yhteensopivien objektiivien kanssa.

Valitusta vaihtoehdosta riippumatta manuaalisessa tarkennustilassa ohjausrengasta voidaan käyttää vain tarkennuksen säätämiseen.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Vaihtoehto Kuvaus
K Valitse keskimmäinen tarkennuspiste Säätimen painaminen valitsee keskimmäisen tarkennuspisteen.
A AF-ON Säätimen painaminen käynnistää automaattisen tarkennuksen.
F Vain AF-lukitus Tarkennus lukittuu, kun säädintä painetaan.
E AE-lukko (pidä) Valotus lukittuu, kun säädintä painetaan, ja pysyy lukittuna, kunnes säädintä painetaan toisen kerran tai valmiustilan ajastin umpeutuu.
D AE-lukko (Palauta vapautettaessa) Valotus lukittuu, kun säädintä painetaan, ja pysyy lukittuna, kunnes säädintä painetaan toisen kerran, suljin vapautetaan tai valmiustilan ajastin umpeutuu.
C Vain AE-lukko Valotus lukittuu, kun säädintä painetaan.
B AE/AF-lukko Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun säädintä painetaan.
r FV lukko Paina säädintä lukitaksesi salaman arvon kiinteälle salamalle tai valinnaisille salamayksiköille. Paina uudelleen peruuttaaksesi FV-lukituksen.
h Salama pois päältä Jos salama on tällä hetkellä käytössä, se poistetaan käytöstä, kun säädintä painetaan.
q Esikatselu Pidä säädin painettuna esikatsellaksesi värejä, valotusta ja syväterävyyttä.
1 Haarukointipurske Jos säädintä painetaan valotuksen tai ADL-haarukoinnin ollessa aktiivinen yhden kuvan laukaisutilassa, kaikki nykyisen haarukointiohjelman kuvat otetaan aina, kun laukaisinta painetaan. Jos valkotasapainon haarukointi on aktiivinen tai jatkuva laukaisutila on valittuna, kamera toistaa haarukointisarjan, kun laukaisinta pidetään painettuna.
4 + NEF (RAW) Jos JPEG-vaihtoehto on tällä hetkellä valittuna kuvanlaaduksi, "RAW" tulee näkyviin ja NEF (RAW) -kopio tallennetaan ja seuraava kuva otetaan sen jälkeen, kun säädintä on painettu (alkuperäinen kuvanlaatuasetus palautetaan, kun poistat sormi laukaisupainikkeesta). NEF (RAW) -kopiot tallennetaan asetuksella, joka on tällä hetkellä valittu NEF (RAW) -tallennukselle valokuvausvalikossa. Jos haluat poistua tallentamatta NEF (RAW) -kopiota, paina säädintä uudelleen.
n Aiheen seuranta

Säätimen painaminen automaattisen alue-AF:n aikana mahdollistaa kohteen seurannan; tarkennuspiste muuttuu kohdistusristikkoksi ja näyttö ja etsin kohteen seurantanäytöiksi.

  • Lopeta kohteen seuranta AF painamalla säädintä uudelleen.
b Kehysruudukon näyttö Säätimen painaminen automaattisen alue-AF:n aikana mahdollistaa kohteen seurannan; tarkennuspiste muuttuu kohdistusristikkoksi ja näyttö ja etsin kohteen seurantanäytöiksi.
p Zoomaa päälle/pois Paina säädintä lähentääksesi näyttöä nykyisen tarkennuspisteen ympärillä olevalle alueelle. Loitonna painamalla säädintä uudelleen.
O OMA MENU Säätimen painaminen näyttää "MY MENU".
3 Avaa OMA VALIKKO -valikko Paina säädintä siirtyäksesi "OMA MENU" -valikon ylimpään kohtaan. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää nopeasti usein käytettyä valikkokohtaa.
K Toisto Aloita toisto painamalla säädintä.
J Valitse kuva-alue Valitse kuva-alue painamalla säädintä ja kääntämällä komentokiekkoa.
8 Kuvan laatu/koko Paina säädintä ja kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi kuvanlaatuvaihtoehdon ja alakomentokiekkoa valitaksesi kuvakoon.
m valkotasapaino Paina säädintä ja pyöritä pääkomentokiekkoa valitaksesi valkotasapainovaihtoehdon (joissakin tapauksissa alivaihtoehto voidaan valita käyttämällä alikokennon valintakiekkoa).
h Aseta kuvansäädin Paina säädintä ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi kuvansäätimen.
y Aktiivinen D-Lighting Säädä aktiivista D-Lightingia painamalla säädintä ja kääntämällä komentokiekkoa.
w Mittaus Valitse mittausvaihtoehto painamalla säädintä ja kääntämällä komentokiekkoa.
I / Y Salamatila/kompensaatio Valitse salamatila painamalla säädintä ja kiertämällä pääkomentokiekkoa ja säädä salaman tehoa sivukomentokiekkoa.
v Vapautustila Paina säädintä ja kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi vapautustilan. Jatkuvassa L- tai Itselaukaisin- tilassa voit kääntää sivukomentokiekkoa valitaksesi kuvan siirtonopeuden tai vapautusviiveen.
z Tarkennustila/AF-aluetila Paina säädintä ja kierrä pää- ja alakomentokiekkoa valitaksesi tarkennus- ja AF-aluetilat.
t Automaattinen haarukointi Paina säädintä ja kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi otosten lukumäärän ja alakomentokiekkoa valitaksesi haarukoinnin lisäyksen tai aktiivisen D-Lightingin määrän.
$ Useita valotuksia Paina säädintä ja kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi tilan ja alakomentokiekkoa valitaksesi otosten lukumäärän.
2 HDR (suuri dynaaminen alue) Paina säädintä ja kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi tilan ja alakomentokiekkoa valitaksesi valotuseron.
z Valotusviivetila Valitse suljinviive painamalla säädintä ja kääntämällä komentokiekkoa.
W Huippukohokohdat Paina säädintä ja kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi korostustason ja alakomentokiekkoa valitaksesi korostusvärin.
X Tarkennus (M/A) Automaattitarkennus voidaan ohittaa kääntämällä ohjausrengasta, kun laukaisin on painettuna puoliväliin (automaattinen tarkennus manuaalisella ohituksella). Voit tarkentaa uudelleen automaattitarkennuksella nostamalla sormesi laukaisimelta ja painamalla sitä uudelleen puoliväliin.
q Aukko Säädä aukkoa säätimellä.
E Valotuksen korjaus Säädä valotuksen korjausta säätimellä.
9 ISO-herkkyys Säädä ISO-herkkyyttä kääntämällä objektiivin ohjausrengasta.
Ei mitään Ohjauksella ei ole vaikutusta.