Valitse hitain käytettävissä oleva suljinaika, kun etu- tai takaverhon synkronointia tai punasilmäisyyden vähennystä käytetään tilassa P tai A (valitusta asetuksesta riippumatta suljinajat voivat olla jopa 30 s tiloissa S ja M tai salamalla hidas synkronointi, hidas takaverhon synkronointi tai punasilmäisyyden vähennys hitaalla tahdilla).