Jos haluat valita elokuvatilassa seuraaville säätimille määritetyt toiminnot, käytetäänkö niitä erikseen tai yhdessä komentokiekkojen kanssa, korosta haluamasi vaihtoehto ja paina J .

w Fn1-painike
y Fn2-painike
j AE-L/AF-L-painike
k OK-painike
l Objektiivin ohjausrengas

Näille ohjausobjekteille voidaan määrittää seuraavat roolit:

Vaihtoehto w y j k l
t Virta-aukko (avoin)
q Virta-aukko (kiinni)
i Valotuskorjaus +
h Valotuksen korjaus -
n Aiheen seuranta
b Kehysruudukon näyttö
K Valitse keskimmäinen tarkennuspiste
A AF-ON
F Vain AF-lukitus
E AE-lukko (pidä)
C Vain AE-lukko
B AE/AF-lukko
p Zoomaa päälle/pois
1 Tallentaa elokuvia
m valkotasapaino
h Aseta kuvansäädin
y Aktiivinen D-Lighting
w Mittaus
c Vapautustila (tallenna kehys)
z Tarkennustila/AF-aluetila
H Mikrofonin herkkyys
W Huippukohokohdat
X Tarkennus (M/A)  1, 2
q Virta-aukko  2
E Valotuksen korjaus  2
9 ISO-herkkyys  2
Ei mitään  2

Saatavilla vain yhteensopivien objektiivien kanssa.

Valitusta vaihtoehdosta riippumatta manuaalisessa tarkennustilassa ohjausrengasta voidaan käyttää vain tarkennuksen säätämiseen.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Vaihtoehto Kuvaus
t Virta-aukko (avoin) Aukko levenee, kun säädintä painetaan. Käytä yhdessä mukautetun asetuksen g2 ( Mukautetut säätimet ) > Fn2-painike > Virta-aukko (sulje) kanssa painikkeella ohjattavaan aukon säätöön.
q Virta-aukko (kiinni) Aukko kapenee, kun säädintä painetaan. Käytä yhdessä mukautetun asetuksen g2 ( mukautetut säätimet ) > Fn1-painike > Virta-aukko (avoin) kanssa painikkeella ohjattavaan aukon säätöön.
i Valotuskorjaus + Valotuskorjaus kasvaa, kun säädintä painetaan. Käytä yhdessä mukautetun asetuksen kanssa g2 ( Mukautetut säätimet ) > Fn2-painike > Valotuksen korjaus − painikkeilla ohjattavaan valotuksen korjaukseen.
h Valotuksen korjaus - Valotuskorjaus pienenee, kun säädintä painetaan. Käytä yhdessä mukautetun asetuksen g2 ( mukautetut säätimet ) > Fn1-painike > Valotuksen korjaus + kanssa painikkeella ohjattavalle valotuksen korjaukselle.
n Aiheen seuranta

Säätimen painaminen automaattisen alue-AF:n aikana mahdollistaa kohteen seurannan; tarkennuspiste muuttuu kohdistusristikkoksi ja näyttö ja etsin kohteen seurantanäytöiksi.

  • Lopeta kohteen seuranta AF painamalla säädintä uudelleen.
b Kehysruudukon näyttö Kytke kehystysruudukon näyttö päälle tai pois päältä painamalla säädintä.
K Valitse keskimmäinen tarkennuspiste Säätimen painaminen valitsee keskimmäisen tarkennuspisteen.
A AF-ON Säätimen painaminen käynnistää automaattisen tarkennuksen.
F Vain AF-lukitus Tarkennus lukittuu, kun säädintä painetaan.
E AE-lukko (pidä) Valotus lukittuu, kun säädintä painetaan, ja pysyy lukittuna, kunnes säädintä painetaan toisen kerran tai valmiustilan ajastin umpeutuu.
C Vain AE-lukko Valotus lukittuu, kun säädintä painetaan.
B AE/AF-lukko Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun säädintä painetaan.
p Zoomaa päälle/pois Paina säädintä lähentääksesi näyttöä nykyisen tarkennuspisteen ympärillä olevalle alueelle. Loitonna painamalla säädintä uudelleen.
1 Tallentaa elokuvia Aloita elokuvan tallennus painamalla säädintä. Tallennus päättyy, kun säädintä painetaan uudelleen.
m valkotasapaino Paina säädintä ja pyöritä pääkomentokiekkoa valitaksesi valkotasapainovaihtoehdon (joissakin tapauksissa alivaihtoehto voidaan valita käyttämällä alikokennon valintakiekkoa).
h Aseta kuvansäädin Paina säädintä ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi kuvansäätimen.
y Aktiivinen D-Lighting Säädä aktiivista D-Lightingia painamalla säädintä ja kääntämällä komentokiekkoa.
w Mittaus Valitse mittausvaihtoehto painamalla säädintä ja kääntämällä komentokiekkoa.
c Vapautustila (tallenna kehys) Paina säädintä ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi julkaisutilan elokuvan tallennuksen aikana otetuille valokuville.
z Tarkennustila/AF-aluetila Paina säädintä ja kierrä pää- ja alakomentokiekkoa valitaksesi tarkennus- ja AF-aluetilat.
H Mikrofonin herkkyys Säädä mikrofonin herkkyyttä painamalla säädintä ja kääntämällä komentokiekkoa.
W Huippukohokohdat Paina säädintä ja kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi korostustason ja alakomentokiekkoa valitaksesi korostusvärin.
X Tarkennus (M/A) Käytä säädintä tarkentaaksesi manuaalisesti riippumatta tarkennustilalle valitusta vaihtoehdosta. Jos haluat tarkentaa uudelleen automaattitarkennuksella, paina laukaisin puoliväliin tai paina säädintä, jolle AF-ON on määritetty.
q Virta-aukko Säädä aukkoa säätimellä.
E Valotuksen korjaus Säädä valotuksen korjausta säätimellä.
9 ISO-herkkyys Säädä ISO-herkkyyttä säätimellä.
Ei mitään Ohjauksella ei ole vaikutusta.

Power Aperture

Tehokasaukko on käytettävissä vain tiloissa A ja M ( 6 kuvake osoittaa, että tehoaukkoa ei voi käyttää). Näyttö saattaa välkkyä, kun aukkoa säädetään.