Pridėkite komentarą prie naujų nuotraukų, kai jos daromos. Komentarus galima peržiūrėti NX Studio [ Info ] skirtuke.

Įvesties komentaras

Įveskite komentarą iki 36 simbolių. Pažymėkite [ Įvesties komentaras ] ir paspauskite 2 kad būtų parodytas teksto įvedimo dialogas. Norėdami gauti informacijos apie teksto įvedimą, žr. „Teksto įvedimas“ ( teksto įvedimas ).

Pridėti komentarą

Norėdami pridėti komentarą prie kitų nuotraukų, pažymėkite [ Pridėti komentarą ], paspauskite 2 ir patvirtinkite, kad gretimame žymės langelyje pasirodo pažymėjimas M Paspauskite J norite išsaugoti pakeitimus ir išeiti; komentaras bus pridėtas prie visų tolesnių nuotraukų.

Informacija apie nuotrauką

Komentarus galima peržiūrėti fotografavimo duomenų puslapyje nuotraukos informacijos ekrane.