Pyptelėjimas įjungtas / išjungtas

Įjunkite arba išjunkite pyptelėjimo garsiakalbį.

 • Jei [ Beep on / off ] pasirinkta [On ], garsinis signalas skamba, kai:

  • laikmatis skaičiuojamas atgal,

  • fotografavimas intervalais su laikmačiu, filmavimas su laiko intervalu arba fokusavimo poslinkis baigiasi,

  • fotoaparatas fokusuojasi fotografavimo režimu (atkreipkite dėmesį, kad tai netaikoma, jei fokusavimo režimui pasirinkta AF-C arba jei pasirinktiniam nustatymui a2 [ AF-S prioriteto pasirinkimas ] pasirinkta [Atleisti].

  • naudojami jutikliniai valdikliai, arba

  • užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas į fotoaparatą įrašyta SD atminties kortele.

 • Pasirinkite [ Išjungta (tik jutikliniams valdikliams) ], kad išjungtumėte pyptelėjimą jutikliniams valdikliams, tuo pačiu įgalindami jį kitiems tikslams.

 • Kai nuotraukų fotografavimo meniu [ Silent photography ] pasirinkta [On ], pyptelėjimas neskambės, kai fotoaparatas fokusuojasi arba kai veikia laikmatis, neatsižvelgiant į [ Beep options ] pasirinktus nustatymus.

Tomas

Sureguliuokite pyptelėjimo garsumą.

Pikis

Pasirinkite pyptelėjimo garsą iš [ Aukštas ] ir [ Žemas ].