Fotografavimo režime fotografavimo ekranas pritemsta, kad būtų taupoma energija maždaug prieš 15 sekundžių, kol baigsis budėjimo laikmatis.

Variantas

apibūdinimas

[ Įjungti ]

Įgalinti energijos taupymą. Ekrano atnaujinimo dažnis gali sumažėti.

[ Išjungti ]

Išjungti energijos taupymą. Pastaba pasirinkus [ Išjungti ], fotografavimo ekranas nesustoja pritemdytas kelias sekundes, kol baigsis budėjimo laikmatis.

Energijos taupymas (nuotraukos režimas)

Atkreipkite dėmesį, kad net ir pasirinkus [Įjungti ], energijos taupymas neveiks:

  • jei pasirinktiniam nustatymui c3 [ Power off delay ]> [ Budėjimo laikmatis ] pasirinkta [No limit ] arba jei pasirinkta delsa yra mažesnė nei 30 sekundžių,

  • priartinant,

  • kol kamera prijungta prie kito įrenginio per HDMI,

  • kol fotoaparatas yra prijungtas ir keičiasi duomenimis su kompiuteriu per USB, arba

  • kol fotoaparatas prijungtas prie kintamosios srovės adapterio.