Atlasot [ Ieslēgt ] [ Aizvara ātruma bloķēšana ], aizvara ātrums tiek fiksēts uz vērtību, kas pašlaik ir izvēlēta režīmā S vai M. Atlasot [ Ieslēgt ] opcijai [Aperture lock ], diafragma tiek fiksēta uz A vai M režīmā pašlaik izvēlēto vērtību.

  • Kamēr darbojas slēdža ātrums vai diafragmas fiksācija, fotografēšanas displejā un vadības panelī parādīsies ikona O

  • Aizvara ātrums un diafragmas atvēruma fiksēšana nav pieejami fotografēšanas režīmā P.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: autofokuss

b: mērīšana / ekspozīcija

c: Taimeri / AE bloķēšana

d: Uzņemšana / displejs

e: dublēšana / zibspuldze

f: vadīklas

g: Filma