Savienojiet ar viedtālruņiem vai planšetdatoriem (viedierīcēm), izmantojot Bluetooth vai Wi-Fi.

Savienošana pārī (Bluetooth)

Savienojiet pārī ar viedierīcēm vai izveidojiet savienojumu ar tām, izmantojot Bluetooth.

Opcija

Apraksts

[ Sākt savienošanu pārī ]

Savienojiet kameru pārī ar viedierīci ( Savienošana, izmantojot Bluetooth ).

[ Pārī savienotas ierīces ]

Uzskaitiet pārī savienotās viedierīces. Lai izveidotu savienojumu, sarakstā atlasiet ierīci.

[ Bluetooth savienojums ]

Atlasiet [ Iespējot ], lai iespējotu Bluetooth.

Atlasīt, lai nosūtītu (Bluetooth)

Atlasiet attēlus augšupielādēšanai viedierīcē. Varat arī izvēlēties augšupielādēt attēlus to uzņemšanas laikā.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski izvēlēties, lai nosūtītu ]

Atlasiet [ Ieslēgts ], lai atzīmētu augšupielādējamos attēlus to uzņemšanas laikā. Fotoattēli tiek augšupielādēti JPEG formātā 2 megapikseļu lielumā, pat ja ar kameru ir atlasītas citas augšupielādes lieluma un formāta opcijas. Filmas režīmā uzņemtie fotoattēli netiks augšupielādēti. Tie ir augšupielādējami manuāli.

[ Manuāli izvēlēties nosūtīt ]

Augšupielādējiet atlasītos attēlus. Atlasītajiem attēliem parādās pārsūtīšanas atzīme.

[ Atcelt atlasi visiem ]

Noņemiet pārsūtīšanas marķējumu no visiem attēliem.

Wi-Fi savienojums

Savienojiet ar viedierīcēm, izmantojot Wi-Fi.

Izveidojiet Wi-Fi savienojumu

Izveidojiet Wi-Fi savienojumu ar viedierīci.

  • Tiks parādīts kameras SSID un parole. Lai izveidotu savienojumu, viedierīcē atlasiet kameras SSID un ievadiet paroli ( Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (Wi-Fi režīms) ).

  • Kad savienojums ir izveidots, šī opcija tiks mainīta uz [ Aizvērt Wi-Fi savienojumu ].

  • Izmantojiet [ Aizvērt Wi-Fi savienojumu ], lai pārtrauktu savienojumu, ja vēlaties.

Wi-Fi savienojuma iestatījumi

Piekļūstiet šādiem Wi-Fi iestatījumiem:

Opcija

Apraksts

[ SSID ]

Izvēlieties kameras SSID.

[ Autentifikācija / šifrēšana ]

Izvēlieties [ OPEN ] vai [ WPA2-PSK-AES ].

[ Parole ]

Izvēlieties kameras paroli.

[ Kanāls ]

Izvēlieties kanālu.

  • Atlasiet [ Auto ], lai kamera automātiski izvēlētos kanālu.

  • Atlasiet [ Manuāli ], lai manuāli izvēlētos kanālu.

[ Pašreizējie iestatījumi ]

Skatiet pašreizējos Wi-Fi iestatījumus.

[ Atiestatīt savienojuma iestatījumus ]

Atlasiet [ ], lai atiestatītu Wi-Fi iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

Sūtīt, kamēr ir izslēgts

Ja ir atlasīts [Ieslēgts ], attēlu augšupielāde viedierīcēs, kas savienotas, izmantojot Bluetooth, turpināsies arī tad, kad kamera ir izslēgta.

Atrašanās vietas dati (viedierīce)

Parādīt no viedierīces lejupielādētos platuma, garuma, augstuma un UTC (universālā koordinētā laika) datus. Ņemiet vērā, ka kamera, iespējams, nevarēs lejupielādēt vai parādīt atrašanās vietas datus no viedierīcēm atkarībā no izmantotās ierīces operētājsistēmas un / vai lietotnes SnapBridge versijas.