Resimler, “DSC_” ve ardından dört basamaklı bir sayı ve üç harfli bir uzantıdan oluşan dosya adları kullanılarak kaydedilir. [ Dosya adlandırma ], dosya adının “DSC” bölümünün yerini alacak üç harf seçmek için kullanılır. Metin girişi hakkında bilgi için, bkz. “Metin Girişi” ( Metin Girişi ).

Dosya Adları
 • Dosya adları "DSC_nnnn.xxx" biçimindedir; burada nnnn, 0001 ile 9999 arasında bir sayıdır ve xxx, görüntü kalitesi ve dosya türü için seçilen seçeneklere göre atanan aşağıdaki uzantılardan biridir:

  • NEF: NEF (RAW) fotoğrafları

  • JPG: JPEG (iyi, normal veya temel) fotoğraflar

  • MOV: MOV videoları

  • NEV: NEV videoları

  • MP4: MP4 videoları

  • NDF: Toz alma referans verileri

 • Fotoğraf çekimi menüsünde [ Renk alanı ] için seçilen [ Adobe RGB ] ile oluşturulan resimlerin dosya adları “_DSCnnnn.xxx” biçimindedir.

 • RAW + JPEG resim kalitesi ayarlarında kaydedilen her bir fotoğraf çiftinde NEF (RAW) ve JPEG resimleri aynı dosya adlarına ancak farklı uzantılara sahiptir.

 • Proxy videolar, kaydedildikleri RAW çekimlerle aynı dosya adlarına sahiptir, ancak RAW çekimlere “.NEV” veya “.MOV' uzantısı atanırken, proxy dosyaları “.MP4” uzantısına sahiptir.