Fotoğraf makinesine iki bellek kartı takıldığında Yuva 2'deki kartın oynadığı rolü seçin.

Seçenek

Tanım

P

[ Taşma ]

Yuva 2'deki kart, yalnızca Yuva 1'deki kart dolduğunda kullanılır.

Q

[ Yedekleme ]

Her resim, biri Yuva 1'deki karta ve tekrar Yuva 2'deki karta olmak üzere iki kez kaydedilir.

R

[ RAW Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ]

 • RAW + JPEG ayarlarında çekilen fotoğrafların NEF (RAW) kopyaları yalnızca Yuva 1'deki karta, JPEG kopyalar yalnızca Yuva 2'deki karta kaydedilir.

 • Diğer görüntü kalitesi ayarlarında çekilen resimler, bir kez Yuva 1'deki karta ve tekrar Yuva 2'deki karta olmak üzere aynı ayarda iki kez kaydedilir.

O

[ JPEG Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ]

 • Her bir bellek kartına bir tane olmak üzere iki JPEG kopyası kaydedilir.

 • Yuva 1'deki karta kaydedilen kopya, T düğmesi veya fotoğraf çekimi menüsü aracılığıyla seçilen görüntü kalitesi ve boyutunda kaydedilir. Yuva 2'deki karta kaydedilen kopya, [ JPEG temel ] görüntü kalitesinde ve [ Orta ] veya [ Küçük ] boyutunda kaydedilir. Boyut, [ JPEG Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ] vurgulandığında 2 düğmesine basılarak seçilebilir.

 • RAW veya RAW + JPEG görüntü kalitelerinde bu seçenek [ Yedekleme ] ile eşdeğerdir.

Dikkat: [RAW Yuva 1 - JPEG Yuva 2]

Fotoğraf çekimi menüsünde [ Çoklu pozlama ] > [ Tek resimleri kaydet (RAW) ] için [ AÇIK ] seçilirse veya fotoğrafta [ HDR bindirme ] > [ Tek resimleri kaydet (RAW) ] için [ AÇIK ] seçilirse çekim menüsünde, her bir çoklu pozlamayı veya HDR resmini oluşturan tek tek NEF (RAW) fotoğrafların işlenmemiş kopyaları, görüntü kalitesi için seçilen seçeneğe bakılmaksızın JPEG kompozitiyle birlikte her iki bellek kartına kaydedilecektir.

[ Yedekleme ], [ RAW Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ] ve [ JPEG Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ]
 • Çekim ekranı ve kontrol paneli, mevcut en az alanla kartta kalan poz sayısını gösterir.

 • Kartlardan biri dolduğunda deklanşör devre dışı bırakılır.

Çift Formatlı Fotoğrafları Görüntüleme
 • Çift formatlı fotoğrafların oynatılacağı yuvayı seçmek için oynatma menüsündeki [ Çift formatlı kayıt PB yuvası ] öğesini kullanın.

 • Çift formatlı fotoğrafları görüntülerken, i menüsündeki [ Diğer karttaki kopyalamaya atla ] öğesini kullanarak diğer kopyayı görüntüleyebilirsiniz.

Videoları Kaydetme

Videoların kaydedildiği yuva, video kayıt menüsündeki [ Hedef ] kullanılarak seçilir.

Kopyaları Silme

[ Yedekleme ], [ RAW Yuva 1 -JPEG Yuva 2 ] veya [ JPEG Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ] kullanılarak kaydedilen resimleri silerken, her iki kopyayı veya yalnızca geçerli yuvadaki karttaki kopyayı silme seçeneğiniz vardır. .

 • İzleme sırasında bu seçeneklerden biri kullanılarak oluşturulan bir resim vurgulandığında O ( Q ) düğmesine basılması bir onay mesajı görüntüler.

 • Yalnızca geçerli yuvadaki karttaki kopyayı silmek için [ Seçilen resim ] öğesini vurgulayın ve tekrar O ( Q ) düğmesine basın.

 • Her iki kopyayı da silmek için [ 1 ve 2 aynı resimler ] öğesini vurgulayın ve O ( Q ) düğmesine basın.

 • Resme bir sesli not eklenirse, bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Yalnızca sesli notu silmek için [ Yalnızca sesli not] öğesini vurgulayın ve O ( Q ) düğmesine basın.

Seçenekleri Sil

Bir resim silindiğinde görüntülenen seçenekleri seçmek için izleme menüsündeki [ Her iki yuvadan resimleri sil ] öğesini kullanın.