Išplėskite užrakto greičių diapazoną, galimą režimu M ; lėčiausias užrakto greitis, kai pasirenkamas [ On ], yra 900 s (15 minučių). Pailgintas užrakto greitis gali būti naudojamas fotografuojant naktinį dangų ir kitose situacijose, kai užraktas turi likti atidarytas ilgą laiką.

  • Norėdami naudoti ilgesnį užrakto greitį, pasirinkite [ On ] ir pasirinkite 60 s arba lėtesnį užrakto greitį.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Autofocus01

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas