Fotoaparatas ir toliau matuoja ekspoziciją nustatytą laiką, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės. Pasirinkite, kiek laiko fotoaparatas toliau matuos ekspoziciją, kai neatliekama jokių veiksmų.

  • Valdymo skydelyje ir vaizdo ieškiklyje esantys užrakto greičio ir diafragmos rodmenys išsijungia automatiškai, kai baigiasi budėjimo laikmačio laikas.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Autofocus01

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas