Pasirinkite, ar E mygtukas reikalingas ekspozicijos kompensavimui.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungta (automatinis atstatymas) ]

Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti sukant komandų ratuką, kuris šiuo metu nenaudojamas užrakto greičiui ar diafragmai. Komandų ratuku pasirinktas nustatymas iš naujo nustatomas, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmačio galiojimo laikas.

[ Įjungta ]

Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti sukant komandų ratuką, kuris šiuo metu nenaudojamas užrakto greičiui ar diafragmai. Ekspozicijos kompensavimas nenustatomas iš naujo, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmačio laikas.

[ Išjungta ]

Ekspozicijos kompensavimas nustatomas paspaudus E mygtuką ir sukant pagrindinį komandų ratuką.

  • Šis nustatymas galioja režimuose P , S ir A . Lengvas ekspozicijos kompensavimas negalimas kitais režimais.

  • Naudojamas komandų ratukas skiriasi priklausomai nuo fotografavimo režimo.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Autofocus01

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas