Pasirinkite, kada užsidega valdymo skydelio apšvietimas.

  • Jei pasirinkta [ Išjungta ], foninis apšvietimas užsidegs, kai maitinimo jungiklis bus pasuktas į D . Foninis apšvietimas išsijungia, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės arba iki galo.

  • Jei pasirinkta [ On ], foninis apšvietimas užsidegs, kol bus aktyvus budėjimo režimo laikmatis. Atminkite, kad tai padidina akumuliatoriaus išeikvojimą. Foninis apšvietimas išsijungs, kai užrakto atleidimo mygtukas bus paspaustas iki pusės arba iki galo, bet vėl įsijungs, kai mygtukas bus atleistas.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Autofocus01

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas