Pasirinkite, ar fotoaparatas aptiks ir sufokusuos veidus, ar veidus ir akis, kai AF srities režimui pasirinktas [ Auto-area AF ].

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungtas veido ir akių aptikimas ]

Jei fotografuojant tiesioginiu vaizdu fotoaparatas aptinka portretinį objektą, jis automatiškai sufokusuos vieną ar kitą objekto akis. Fotografuojant vaizdo ieškikliu ar filmuojant arba jei akys neaptinkamos, fotoaparatas sufokusuos objekto veidą.

[ Veido aptikimas įjungtas ]

Kai fotoaparatas aptinka portretinį objektą, jis automatiškai sufokusuoja objekto veidą.

[ Išjungta ]

Veido ir akių aptikimas išjungtas.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Autofocus01

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas