Pasirinkite, kaip greitai bus sufokusuotas, jei kažkas prasiskverbia tarp objekto ir fotoaparato fotografuojant vaizdo ieškikliu automatinio fokusavimo režimu AF-C arba kai pasirinktas AF-A , o fotoaparatas fotografuoja naudodamas AF-C .

  • Pasirinkite [ 5 (Delayed) ], kad padėtumėte sufokusuoti pradinį objektą.

  • Pasirinkite [ 1 (Quick) ], kad būtų lengviau perkelti fokusą į objektus, kertančius jūsų matymo lauką.

  • Atminkite, kad [ 2 ] ir [ 1 (Quick) ] yra lygiaverčiai [ 3 ], kai AF srities režimui pasirinktas [ 3D-tracking ] arba [ Auto-area AF ].

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Autofocus01

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas