Pielāgojiet šādus ISO jutības iestatījumus lietošanai filmas režīmā.

Opcija

Apraksts

[ Maksimālā jutība ]

  • Automātiskajai ISO jutības kontrolei izvēlieties augšējo robežu no vērtībām starp ISO 200 un Hi 2.0.

  • Izvēlētā vērtība kalpo kā augšējā robeža ISO jutību režīmos P, S, un A un, ja [On] ir atlasīts [Auto ISO kontrole (režīms M)] režīmā M.

[ Automātiskā ISO vadība (režīms M) ]

  • [ Ieslēgts ]: iespējojiet automātisko ISO jutības kontroli režīmā M.

  • [ Izslēgts ]: izmantojiet vērtību, kas atlasīta opcijai [ ISO jutība (režīms M ) ].

  • Neatkarīgi no izvēlētās opcijas, automātiskā ISO jutības kontrole tiek izmantota režīmos, kas nav M.

[ ISO jutība (režīms M) ]

Izvēlieties ISO jutību režīmam M no vērtībām starp ISO 64 (Z 7II) vai 100 (Z 6II) un Hi 2.0.

Automātiskā ISO jutības kontrole
  • Pie lielas ISO jutības “troksnis” (nejauši izvietoti spilgti pikseļi, migla vai līnijas) var palielināties.

  • Pie lielas ISO jutības kamerai var būt grūti fokusēt.

  • Iepriekš minēto var novērst, izvēloties zemāku vērtību [ ISO jūtības iestatījumi ]> [ Maksimālā jutība ].