Ieslēdziet vai izslēdziet iebūvētos vai ārējos mikrofonus vai pielāgojiet mikrofona jutību.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski ]

Automātiski pielāgojiet mikrofona jutību.

[ Manuāli ]

Pielāgojiet mikrofona jutību manuāli. Izvēlieties no vērtībām no [ 1 ] līdz [ 20 ]. Jo augstāka vērtība, jo lielāka jutība; jo zemāka vērtība, jo mazāka jutība.

[ Mikrofons izslēgts ]

Izslēdziet skaņas ierakstīšanu.

Filmas bez skaņas

Filmas, kas ierakstītas, izvēloties [ Mikrofona jutība ], izvēloties [Mikrofons izslēgts ], tiek apzīmēts ar ikonu 2