Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Telo fotoaparátu

 1. Tlačidlo BKT ( D ; 0 Bracketing )
 2. Tlačidlo WB ( U ; 0 vyváženie bielej )
 3. Stereo mikrofón ( 0 záznamov videí )
 4. Tlačidlo nahrávania videa ( 0 nahrávanie videí )
 5. Vypínač ( 0 Nastavenie fotoaparátu )
 6. Tlačidlo spúšte ( 0 Fotografovanie )
 7. Tlačidlo citlivosti ISO ( S ; 0 ISO Sensitivity )

  Tlačidlo FORMAT ( Q ; 0 Tlačidlá formátovania )

 1. Tlačidlo kompenzácie expozície ( E ; 0 kompenzácia expozície )
 2. Očko pre remienok fotoaparátu ( 0 Pripevnenie remienka )
 3. Hovorca
 4. Značka ohniskovej roviny ( E ; 0 Značka ohniskovej roviny a vzdialenosť zadnej príruby )
 5. Ovládací panel ( 0 Ovládací panel , Ovládací panel )
 6. Sánka na príslušenstvo (pre voliteľný blesk; 0 Použitie blesku na fotoaparáte , kompatibilné blesky )
 7. Tlačidlo MODE ( I ; 0 Výber režimu snímania )
 8. Tlačidlo režimu uvoľnenia ( c ; 0 Režim uvoľnenia )

 1. Pomocné svetlo AF ( 0 Pomocné svetlo AF , a12: Vstavané pomocné svetlo AF )

  Lampa na redukciu efektu červených očí ( 0 režimov blesku )

  Kontrolka samospúšte ( 0 Používanie samospúšte ( E ) )

 2. Tlačidlo režimu monitora ( M ; 0 Tlačidlo režimu monitora a očný senzor , obmedzenie výberu režimu monitora )
 3. Desaťpinový kryt diaľkového terminálu
 4. Kryt pre mikrofón, slúchadlá a konektory HDMI
 5. Kryt USB konektora
 6. Tlačidlo režimu zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )
 7. Značka montáže objektívu ( 0 Pripojenie objektívu )
 1. Desaťpinový vzdialený terminál
 2. Kontrolka nabíjania ( 0 Voliteľné nabíjacie AC adaptéry EH-7P/EH-8P AC adaptéry: Nabíjanie )
 3. Konektor pre externý mikrofón ( 0 mikrofónov )
 4. Konektor HDMI ( 0 Pripojenie k zariadeniam HDMI )
 5. Konektor slúchadiel ( 0 Hlasitosť slúchadiel )
 6. Dátový USB konektor ( 0 Počítače: Pripojenie cez USB )
 7. Otvor so závitom pre príchytku kábla HDMI / USB ( 0 Príchytka kábla HDMI / USB )
 8. Konektor USB Power Delivery ( 0 USB Power Delivery )
 9. Krytka tela ( 0 Pripojenie objektívu )

 1. Monitor ( 0 dotykových ovládačov , dotyková spúšť )
 2. Uvoľnenie okuláru ( 0 Príslušenstvo okuláru hľadáčika )
 3. Tlačidlo Odstrániť ( O ; 0 Vymazanie nechcených obrázkov , Vymazanie obrázkov )

  Tlačidlo FORMAT ( Q ; 0 Tlačidlá formátovania )

 4. Tlačidlo ochrany ( g ; 0 Ochrana snímok pred vymazaním )

  Tlačidlo Fn3 ( l ; 0 Ovládanie obrazu )

 1. Gumová očnica ( 0 Príslušenstvo k okuláru hľadáčika )
 2. Hľadáčik ( 0 Hľadáčik )
 3. Očný senzor ( 0 Tlačidlo režimu monitora a očný senzor )

 1. Ovládanie dioptrickej korekcie ( 0 Ovládanie dioptrickej korekcie )
 2. Tlačidlo DISP ( d ; 0 Výber zobrazenia )
 3. Výber fotografie/videa ( 0 Fotografovanie , Nahrávanie videí )
 4. Tlačidlo AF-ON ( B ; 0 Uzamknutie zaostrenia pomocou tlačidla AF-ON )
 5. Vedľajší výber ( 0 Vedľajší výber , Zámok zaostrenia , Zámok automatickej expozície )
 6. Hlavný príkazový volič
 7. Tlačidlo „i“ ( i ; 0 Tlačidlo i ( Menu i ) , Tlačidlo i (režim prehrávania) )
 8. Kontrolka prístupu na pamäťovú kartu ( 0 Kontrolka prístupu na pamäťovú kartu , Kontrolka prístupu na pamäťovú kartu )
 1. Tlačidlo OK ( J ; 0 Používanie ponúk )
 2. Multifunkčný volič ( 0 Používanie ponúk )
 3. Tlačidlo priblíženia pri prehrávaní ( X ; 0 Manuálne zaostrovanie , Prehrávanie miniatúr , Priblíženie pri prehrávaní )
 4. Tlačidlo MENU ( G ; 0 Tlačidlo MENU )
 5. Tlačidlo prehrávania ( K ; 0 prehrávanie , prezeranie obrázkov )
 6. Tlačidlo oddialenia prehrávania/miniatúr ( W ; 0 Prehrávanie miniatúr , používanie priblíženia pri prehrávaní )

  Tlačidlo Pomocník ( Q ; 0 Ikona d (Pomocník) )

 1. Tlačidlo uvoľnenia objektívu ( 0 odnímateľných objektívov )
 2. Držiak objektívu ( 0 Pripojenie objektívu , značka ohniskovej roviny a vzdialenosť zadnej príruby )
 3. Kontakty CPU
 4. Obrazový snímač ( 0 Čistenie obrazového snímača )
 5. Zásuvka na statív
 6. Kryt priestoru pre batérie
 1. Západka krytu priestoru pre batériu
 2. Kryt slotu pre pamäťovú kartu ( 0 Vloženie pamäťových kariet )
 3. Tlačidlo Fn2 ( k ; 0 Tlačidlá Fn1 a Fn2 )
 4. Tlačidlo Fn1 ( j ; 0 Tlačidlá Fn1 a Fn2 )
 5. Pomocný príkazový volič

Nedotýkajte sa obrazového snímača ani štítu snímača

Za žiadnych okolností nepichajte ani nevyvíjajte tlak na obrazový snímač alebo štít snímača ( 0 Správanie štítu snímača pri vypnutí ) ani ich nevystavujte silným prúdom vzduchu z ventilátora. Nedodržanie tohto upozornenia môže poškriabať alebo inak poškodiť snímač alebo štít. Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v časti „Čistenie obrazového snímača“ ( 0 Čistenie obrazového snímača ).

Poznámky na monitore

Uhol monitora je možné nastaviť.

Sériové číslo produktu

Sériové číslo tohto produktu nájdete po otvorení monitora.

LCD Iluminátor

Otočením vypínača do D sa aktivuje podsvietenie tlačidiel a ovládacích panelov (LCD iluminátor). Podsvietenie zostane rozsvietené niekoľko sekúnd po uvoľnení hlavného vypínača. Pri druhom otočení prepínača do polohy D alebo stlačení tlačidla spúšte do polovice sa podsvietenie vypne. Aktivácia podsvietenia tlačidiel uľahčuje používanie fotoaparátu v tme.