Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Nabíjanie batérie

Pred použitím nabite dodanú batériu EN‑EL15c.

Upozornenie: Batéria a nabíjačka

Prečítajte si a dodržiavajte upozornenia a upozornenia v častiach „Pre vašu bezpečnosť“ ( 0 Pre vašu bezpečnosť ) a „Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia“ ( 0 Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia ).

Nabíjačka batérií

V závislosti od krajiny alebo regiónu sa nabíjačka dodáva buď so sieťovým adaptérom do steny alebo napájacím káblom.

 • Sieťový nástenný adaptér : Po vložení sieťového adaptéra do zásuvky striedavého prúdu nabíjačky ( q ), posuňte západku sieťového adaptéra podľa obrázka ( w ) a otočte adaptér o 90°, aby ste ho zaistili na mieste ( e ). Vložte batériu a zapojte nabíjačku.

 • Napájací kábel : Po pripojení napájacieho kábla zástrčkou v zobrazenej orientácii vložte batériu a zapojte kábel.

 • Vybitá batéria sa úplne nabije za približne 2 hodiny a 35 minút.

  Nabíjanie batérie (bliká)

  Nabíjanie dokončené (stále)

Ak kontrolka CHARGE bliká rýchlo

Ak kontrolka CHARGE rýchlo bliká (8-krát za sekundu):

 • Batéria nebola vložená správne : Odpojte nabíjačku a vyberte a znova vložte batériu.
 • Okolitá teplota je príliš vysoká alebo príliš nízka : Používajte nabíjačku batérií pri teplotách v rámci určeného teplotného rozsahu (0–40 °C/+32–104 °F).

Ak problém pretrváva, odpojte nabíjačku a ukončite nabíjanie. Prineste batériu a nabíjačku autorizovanému servisnému zástupcovi Nikon .

Voliteľné nabíjacie AC adaptéry EH‑7P/EH‑8P AC adaptéry: Nabíjanie

Keď je batéria vložená do fotoaparátu, je možné ju nabíjať pomocou voliteľného nabíjacieho sieťového adaptéra EH‑7P alebo sieťového adaptéra EH‑8P.

 • Vybitá batéria sa úplne nabije za približne 2 hodiny a 40 minút.
 • Po dokončení nabíjania odpojte EH-7P alebo EH-8P a odpojte ho od fotoaparátu.

Nabíjanie

Používanie nabíjacieho sieťového adaptéra EH‑7P

Po potvrdení, že je fotoaparát vypnutý, pripojte nabíjací sieťový adaptér EH‑7P ( q ) ku konektoru napájania USB fotoaparátu ( w ) a zapojte adaptér. Batéria sa bude nabíjať, keď je fotoaparát vypnutý. Počas zasúvania a vyberania držte zástrčku rovno.

 • Počas nabíjania svieti indikátor nabíjania fotoaparátu ( e ) oranžovo. Po dokončení nabíjania sa lampa vypne.
 • Batéria sa bude nabíjať aj pri zapnutom fotoaparáte za predpokladu, že je vypnutý časovač pohotovostného režimu.
 • Tvar zástrčky sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti zakúpenia.

Používanie sieťového adaptéra EH‑8P

Pripojte voliteľný kábel USB UC‑E25 (s konektormi typu C na oboch koncoch) k sieťovému adaptéru EH‑8P ( q ). Po potvrdení, že je fotoaparát vypnutý, pripojte druhý koniec kábla ku konektoru napájania USB fotoaparátu ( w ) a zapojte adaptér. Batéria sa bude nabíjať, keď je fotoaparát vypnutý. Počas zasúvania a vyberania držte zástrčku rovno.

 • Počas nabíjania svieti indikátor nabíjania fotoaparátu ( e ) oranžovo. Po dokončení nabíjania sa lampa vypne.
 • Batéria sa bude nabíjať aj pri zapnutom fotoaparáte za predpokladu, že je vypnutý časovač pohotovostného režimu.
 • Tvar zástrčky sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia.

Upozornenia: EH-7P/EH-8P

 • Batéria sa nebude nabíjať, ak je kábel pripojený k dátovému USB konektoru fotoaparátu.
 • EH‑7P a EH‑8P je možné používať iba s batériami EN‑EL15c a EN‑EL15b. Batérie EN‑EL15a je možné nabíjať pomocou nabíjačky batérií MH‑25a.
 • Chyby nabíjania spôsobené napríklad zvýšenou teplotou fotoaparátu alebo pokusmi o nabitie EN‑EL15a sú indikované rýchlym blikaním indikátora nabíjania asi 30 sekúnd pred vypnutím.
 • Keď kontrolka nabíjania zhasne, odporúčame vám zapnúť fotoaparát (alebo aktivovať časovač pohotovostného režimu) a potvrdiť, že je batéria nabitá.

EH‑7P/EH‑8P: Dodávka energie

Ak je v ponuke nastavenia zvolená možnosť [ ON ] pre [ USB power delivery ], fotoaparát bude napájaný, keď je fotoaparát zapnutý.

 • Pripojte kábel ku konektoru USB Power Delivery fotoaparátu. Adaptér nebude napájať fotoaparát, keď je pripojený cez dátový konektor USB .
 • Fotoaparát bude napájaný iba vtedy, keď je vložená batéria.
 • Keď je fotoaparát napájaný z vonkajšieho zdroja napájania, batéria sa nebude nabíjať.
 • Ďalšie informácie nájdete v časti „'Napájanie' verzus 'Nabíjanie'“ ( 0 'Dodávanie energie' verzus 'Nabíjanie' ).

USB napájanie počítača a nabíjanie batérie

Počítače budú dodávať prúd na napájanie fotoaparátu alebo nabíjať batériu iba prostredníctvom voliteľného kábla USB UC‑E25 (ktorý má na oboch koncoch konektory typu C) pripojeného k vstavanému portu USB typu C na počítači.

 • Na tento účel nie je možné použiť dodaný kábel USB UC‑E24 (ktorý sa pripája k fotoaparátu cez konektor typu C a k zariadeniam USB cez konektor typu A).
 • Pripojte kábel USB ku konektoru USB Power Delivery fotoaparátu. Počítač nebude napájať fotoaparát, keď je pripojený cez dátový konektor USB .
 • V závislosti od modelu a špecifikácií produktu niektoré počítače nedodávajú prúd na napájanie fotoaparátu alebo na nabíjanie batérie.