Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Nahrávanie videí

Základné kroky pri nahrávaní videí sú popísané nižšie.

 1. Vyberte režim videa otočením voliča fotografie/videa do 1 .

  Upozorňujeme, že voliteľné blesky nemožno použiť, keď je fotoaparát v režime videa.

 2. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla nahrávania videa.

  • Zobrazí sa indikátor nahrávania a okraje zobrazenia snímania sa sfarbia na červeno. Na displeji sa tiež zobrazuje zostávajúci čas alebo inými slovami približné množstvo nových záberov, ktoré je možné nahrať na pamäťovú kartu.

   1. Indikátor nahrávania
   2. Čas nahrávania videa (dĺžka nahratého záznamu)
   3. Dostupný čas nahrávania
   4. Indikátor nahrávania (červený okraj)
  • Fotoaparát je možné počas nahrávania preostriť stlačením tlačidla AF-ON .
  • Zvuk sa nahráva cez vstavaný mikrofón. Počas nahrávania nezakrývajte mikrofón.
  • Zaostriť môžete aj ťuknutím na objekt na monitore.
 3. Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla nahrávania videa.

Kontrolka prístupu na pamäťovú kartu

Počas nahrávania videa sa rozsvieti indikátor prístupu na pamäťovú kartu. Nevyberajte pamäťovú kartu ani batériu.

Ikona 0

Ikona 0 znamená, že nie je možné nahrávať videá.

Upozornenie: Nahrávanie videí

 • Nahrávanie videa sa automaticky ukončí, ak:
  • je dosiahnutá maximálna dĺžka,
  • batéria je vybitá,
  • vyberiete iný režim snímania,
  • prepínate režimy pomocou voliča fotografie/videa,
  • šošovka sa odstráni, príp
  • vnútorná teplota fotoaparátu stúpa.
 • Zvuky vydávané fotoaparátom môžu byť počuteľné v nahratých záznamoch:
  • počas automatického zaostrovania,
  • pri znižovaní vibrácií, príp
  • keď sa používa elektrická clona.

Výstrahy pri vysokej teplote

Výstraha pred vysokou teplotou pamäťovej karty ( X ) alebo výstraha pred vysokou teplotou ( K ) sa môže zobraziť na obrazovke snímania, ak sa počas nahrávania videa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu alebo sa pamäťové karty zahrejú.

 • Keď fotoaparát zobrazí varovanie pred vysokou teplotou pamäťovej karty ( X ), pred vybratím pamäťových kariet počkajte, kým fotoaparát vychladne a varovanie nezmizne. Okamžitý pokus o vybratie pamäťovej karty môže spôsobiť popáleniny alebo pád a poškodenie kariet.
 • Ak sa zobrazí upozornenie na vysokú teplotu pamäťovej karty ( X ) alebo upozornenie na vysokú teplotu ( K ), horúce môžu byť nielen pamäťové karty, ale aj telo fotoaparátu a batérie.

Upozornenie: Fotografovanie a nahrávanie videa

 • Na obrazovke snímania si môžete všimnúť nasledovné. Tieto javy budú viditeľné aj na akýchkoľvek fotografiách alebo záberoch zaznamenaných fotoaparátom:
  • blikanie alebo pruhovanie v scénach osvetlených takými zdrojmi, ako sú fluorescenčné, ortuťové alebo sodíkové výbojky,
  • skreslenie počas pohybu (jednotlivé objekty, ako sú vlaky alebo autá pohybujúce sa vysokou rýchlosťou cez záber, môžu byť skreslené, alebo sa môže celý záber zdať skreslený, keď sa fotoaparát posúva horizontálne),
  • zubaté okraje, farebné strapce, moaré alebo svetlé body,
  • svetlé oblasti alebo pásy v scénach osvetlených blikajúcimi značkami a inými zdrojmi prerušovaného svetla alebo keď je objekt krátko osvetlený stroboskopom alebo iným jasným, krátkodobým zdrojom svetla, alebo
  • blikať, keď sa počas nahrávania videa používa elektrická clona.
 • Upozorňujeme, že ak použijete tlačidlo X na priblíženie pohľadu cez objektív, môže sa objaviť šum (náhodne rozmiestnené jasné pixely, hmla alebo čiary) a neočakávané farby.
 • Pri nahrávaní sa vyhýbajte nasmerovaniu fotoaparátu na slnko alebo iné silné zdroje svetla. Nedodržanie tohto upozornenia môže viesť k poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu.

Používanie zväčšenia zobrazenia v režime videa

Tlačidlo X možno použiť aj na priblíženie zobrazenia v režime videa ( 0 Používanie priblíženia v režime fotografie ).

 • Stlačením X počas nahrávania priblížite 50 %, 100 % (1 : 1) alebo 200 %. Ak chcete oddialiť, stlačte W ( Q ). Upozorňujeme však, že 50% priblíženie nie je k dispozícii pri veľkosti rámu 1920 × 1080.
 • Priblíženie nie je dostupné počas nahrávania RAW ( 0 RAW Video ).
 • Pri prezeraní videí môžete priblížiť aktuálnu snímku, keď je prehrávanie pozastavené.