Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Tlačidlo MENU

Stlačením tlačidla G zobrazíte ponuky.

 1. C PONUKA FOTOGRAFOVANIA ( 0 položiek ponuky a predvolené nastavenia )
 2. 1 MENU NAHRÁVANIA VIDEA ( 0 položiek ponuky a predvolené hodnoty )
 3. A VLASTNÝCH NASTAVENÍ ( 0 položiek ponuky a predvolené hodnoty )
 4. D PONUKA PREHRÁVANIE ( 0 položiek ponuky a predvolené nastavenia )
 5. B MENU NASTAVENIA ( 0 položiek ponuky a predvolené nastavenia )
 6. F PONUKA SIETE ( 0 položiek ponuky a predvolené nastavenia )
 7. O MY MENU/ m POSLEDNÉ NASTAVENIA * ( 0 položiek ponuky a predvolené hodnoty )
 8. Ikona d (Pomocník) ( 0 Ikona d (Pomocník) )
 9. Aktuálne nastavenia

Môžete si vybrať zobrazené menu. Predvolená hodnota je [ MY MENU ].

Používanie ponúk

V ponukách sa môžete pohybovať pomocou multifunkčného voliča a tlačidla J

 1. Presuňte kurzor nahor
 2. Vyberte zvýraznenú položku
 3. Zobrazte podponuku, vyberte zvýraznenú položku alebo posuňte kurzor doprava
 4. Posuňte kurzor nadol
 5. Zrušenie a návrat do predchádzajúcej ponuky alebo posunutie kurzora doľava
 1. Zvýraznite ikonu pre aktuálnu ponuku.

  Stlačením 4 umiestnite kurzor do oblasti výberu ponuky.

 2. Vyberte ponuku.

  Stlačením 1 alebo 3 vyberte požadovanú ponuku.

 3. Umiestnite kurzor do vybranej ponuky.

  Stlačením 2 umiestnite kurzor do vybranej ponuky.

 4. Zvýraznite položku ponuky.

  Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite položku ponuky.

 5. Možnosti zobrazenia.

  Stlačením 2 zobrazíte možnosti pre vybratú položku ponuky.

 6. Zvýraznite možnosť.

  Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite možnosť.

 7. Vyberte zvýraznenú možnosť.

  • Stlačte J pre uloženie zmien a ukončenie.
  • Ak chcete skončiť bez vykonania výberu, stlačte tlačidlo G
  • Ak chcete opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Sivé položky

 • Niektoré položky a možnosti ponuky nemusia byť dostupné v závislosti od stavu fotoaparátu. Nedostupné položky sú zobrazené sivou farbou.

 • V niektorých prípadoch stlačením J , keď je zvýraznená sivá položka, sa zobrazí správa vysvetľujúca, prečo je položka nedostupná.

Iba položky ON/OFF

Ak sú jediné možnosti dostupné pre aktuálnu položku [ ON ] a [ OFF ], môžete prepnúť z [ ON ] na [ OFF ] alebo naopak jednoduchým stlačením J , stlačením multifunkčného voliča doprava ( 2 ) alebo ťuknutím na položku na displeji.

Ikona d (Pomocník).

 • Ak je to možné, popis aktuálne vybranej položky možno zobraziť stlačením tlačidla W ( Q ).
 • Stlačením 1 alebo 3 rolujte.
 • Opätovným stlačením W ( Q ) sa vrátite do menu.

Dotykové ovládacie prvky

V ponukách sa môžete pohybovať aj pomocou dotykových ovládačov ( 0 Dotykové ovládače ).

Zadanie textu

Klávesnica sa zobrazí, keď je potrebné zadať text, napríklad ak ste vyzvaní na zadanie názvu súboru a podobne. Zadajte text podľa popisu nižšie.

 1. Oblasť zobrazenia textu
 2. Oblasť klávesnice
 3. Výber klávesnice
 • Zadajte znaky na aktuálnej pozícii kurzora tak, že ich zvýrazníte pomocou tlačidiel so šípkami multifunkčného voliča a potom stlačíte J .
 • Kurzor možno posunúť doľava alebo doprava v oblasti zobrazenia textu otáčaním niektorého z príkazových voličov.
 • Ak chcete prechádzať klávesnicami s veľkými a malými písmenami a symbolmi, zvýraznite ikonu výberu klávesnice a stlačte J . Ikona výberu klávesnice nemusí byť v niektorých prípadoch dostupná.
 • Ak zadáte znak, keď je oblasť zobrazenia textu plná, vymaže sa znak úplne vpravo.
 • Ak chcete vymazať znak pod kurzorom, stlačte tlačidlo O ( Q ).
 • Ak chcete dokončiť zadávanie, stlačte X .
 • Ak chcete skončiť bez dokončenia zadávania textu, stlačte G .