Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Hľadáčik

V predvolenom nastavení sa v hľadáčiku zobrazujú nasledujúce indikátory. Úplný zoznam indikátorov, ktoré sa môžu zobraziť, nájdete v časti „Hľadáčik“ v časti „Zobrazenia fotoaparátu“ ( 0 Hľadáčik ) v kapitole „Technické poznámky“.

Režim fotografie

 1. Režim zobrazenia (foto živý náhľad; 0 d8: Režim zobrazenia (Photo Lv) )
 2. ikona t ( 0 ikona t )
 3. Režim uvoľnenia ( 0 režim uvoľnenia )
 4. Režim zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )
 5. Režim oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 6. Vyváženie bielej ( 0 vyváženie bielej )
 1. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 2. Picture Control ( 0 Picture Control )
 3. Kvalita obrazu ( 0 Úprava kvality obrazu )
 4. Veľkosť obrázka ( 0 Výber veľkosti obrázka )
 5. Oblasť obrázka ( 0 Úprava nastavení oblasti obrázka )

 1. Indikátor batérie ( 0 Úroveň nabitia batérie )
 2. Počet zostávajúcich expozícií ( 0 Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )
 3. Citlivosť ISO ( citlivosť 0 ISO)
 4. Indikátor citlivosti ISO (citlivosť 0 ISO )

  Indikátor automatickej citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO )

 5. Indikátor expozície

 1. Clona ( 0 A (automaticky s prioritou clony) , M (manuálne) )
 2. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 3. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 4. Indikátor redukcie vibrácií ( 0 Vibration Reduction )
 5. Meranie ( 0 Meranie )
 6. Bod zaostrenia ( 0 výber bodu zaostrenia )

Používanie hľadáčika s fotoaparátom v orientácii „na výšku“.

V režime fotografie sa zobrazenie prehrávania, ponuky i a zobrazenia snímania otáčajú tak, aby zodpovedali orientácii fotoaparátu.

Výber displeja

Stlačením tlačidla DISP môžete prepínať medzi zobrazením snímania. Vyberte si až zo štyroch displejov, každý s prispôsobiteľným výberom ikon a indikátorov. Zobrazené položky je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia d18 [ Custom viewfinder shooting display ] ( 0 d18: Custom Viewfinder Shooting Display ).

Režim videa

 1. Indikátor nahrávania

  Indikátor „žiadne video“ ( 0 ikona 0 )

 2. Dĺžka nahratého záznamu
 3. Destinácia ( 0 Destination )
 4. Dostupný čas nahrávania
 5. Veľkosť snímky a frekvencia ( 0 možností veľkosti snímky a rýchlosti videa )
 1. Oblasť obrázka ( 0 možností oblasti obrázka videa )
 2. Typ video súboru ( 0 typov video súboru )
 3. Indikátor nahrávania (červený okraj; 0 g18: červený indikátor REC Frame )
 4. Úroveň zvuku ( 0 Citlivosť mikrofónu )
 5. Citlivosť mikrofónu ( 0 Citlivosť mikrofónu )

Používanie hľadáčika s fotoaparátom v orientácii „na výšku“.

V režime videa sa zobrazenia ponuky prehrávania a prehrávania i otáčajú podľa orientácie fotoaparátu.

Tlačidlo režimu monitora a očný senzor

Priložením oka k hľadáčiku sa aktivuje očný senzor, ktorý prepne zobrazenie z monitora na hľadáčik. Všimnite si, že očný senzor bude reagovať aj na iné predmety, ako sú vaše prsty.

 • Hľadáčik možno v prípade potreby použiť na ponuky a prehrávanie.
 • Stlačením tlačidla M (režim monitora) môžete prepínať medzi zobrazeniami v hľadáčiku a na monitore.

 • Stlačením tlačidla M môžete prechádzať zobrazeniami nasledovne.

  [ Automatické prepínanie zobrazenia ]: Fotoaparát automaticky prepína medzi zobrazeniami v hľadáčiku a na monitore na základe informácií zo snímača oka.

  [ Iba hľadáčik ]: Monitor zostane prázdny. Hľadáčik sa používa na snímanie, ponuky a prehrávanie.

  • Displej v hľadáčiku sa tiež rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí fotoaparátu a po aktivácii časovača pohotovostného režimu stlačením tlačidla AF-ON alebo stlačením tlačidla spúšte do polovice.

  [ Len monitor ]: Monitor sa používa na snímanie, ponuky a prehrávanie. Displej v hľadáčiku zostane prázdny, aj keď priložíte oko k hľadáčiku.

  [ Uprednostniť hľadáčik (1) ]: V režime fotografie fotoaparát funguje podobne ako existujúce digitálne zrkadlovky. Priložením oka k hľadáčiku sa hľadáčik zapne; monitor zostane vypnutý, keď odtiahnete oko. V režime videa fungujú zobrazenia podľa [ Automatické prepínanie zobrazenia ].

  [ Uprednostniť hľadáčik (2) ]: V režime fotografie sa hľadáčik zapne, keď sa cez neho pozriete, a tiež na niekoľko sekúnd po zapnutí fotoaparátu, stlačení spúšte do polovice alebo po stlačení tlačidla AF-ON. je stlačený. V režime videa fungujú zobrazenia podľa [ Automatické prepínanie zobrazenia ].

Ovládač dioptrickej korekcie

 • Hľadáčik je možné zaostriť zdvihnutím a otočením ovládača dioptrickej korekcie.
 • Dávajte pozor, aby ste si nevložili prsty alebo nechty do oka.
 • Po nastavení dioptrickej korekcie zatlačte ovládač dioptrickej korekcie späť do pôvodnej polohy.

Naklonenie monitora

Priložením oka k fotoaparátu, keď je monitor naklonený, sa nespustí hľadáčik, ak sú splnené obe nasledujúce podmienky:

 • Pre režim monitora je vybratá možnosť [ Automatické prepínanie zobrazenia ], [ Prioritizovať hľadáčik (1) ] alebo [ Prioritizovať hľadáčik (2) ] a
 • na monitore sa aktuálne zobrazuje ponuka, obrázok alebo iné zobrazenie.

Rozšírené použitie

Pri dlhodobom používaní hľadáčika môžete vybrať možnosť [ Adjust for easy of viewing ] pre užívateľské nastavenie d8 [ View mode (photo Lv) ], aby ste zabezpečili úpravu jasu a odtieňa hľadáčika pre uľahčenie sledovania.

Obmedzte výber režimu monitora

Výber dostupných režimov monitora môžete obmedziť pomocou položky [ Limit monitor mode selection ] v ponuke nastavenia.