Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Prezeranie obrázkov

Prehrávanie na celú snímku

Stlačením tlačidla K zobrazíte posledný obrázok na celej obrazovke.

  • Stlačením 4 sa vrátite na predchádzajúcu snímku, stlačením 2 preskočíte na nasledujúcu snímku.
  • Stlačte 1 , 3 alebo tlačidlo DISP pre zobrazenie ďalších informácií o aktuálnom obrázku ( 0 Photo Information ).

Prehrávanie miniatúr

Ak chcete zobraziť viacero obrázkov, stlačte tlačidlo W ( Q ), keď je obrázok zobrazený na celej obrazovke.

  • Po každom stlačení tlačidla W ( Q ) sa počet zobrazených obrázkov zvýši zo 4 na 9 až 72 a každým stlačením tlačidla X sa zníži.
  • Zvýraznite obrázky pomocou 1 , 3 , 4 alebo 2 .

Dotykové ovládacie prvky

Dotykové ovládanie je možné použiť, keď sa obrázky zobrazujú na monitore ( 0 Prehrávanie ).

Automatické otáčanie obrazu

Ak chcete zobraziť fotografie „na výšku“ (s orientáciou na výšku) s orientáciou na výšku, vyberte možnosť [ ON ] pre položku [ Auto-rotate images ] v ponuke prehrávania.

Prehľad obrázkov

Keď je pre [ Picture review ] v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ On ], fotografie sa po nasnímaní automaticky zobrazia; nie je potrebné stláčať tlačidlo K

  • Ak vyberiete možnosť [ On (len monitor) ], fotografie sa v hľadáčiku nezobrazia.
  • V režimoch sériového snímania sa zobrazenie začne po skončení snímania, pričom sa zobrazí prvá fotografia v aktuálnej sérii.
  • Obrázky sa počas prezerania obrázkov neotáčajú automaticky, aj keď je v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ ON ] pre položku [ Auto-rotate pictures ].