Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Pomenovanie súboru

Tlačidlo G U C ponuka snímania fotografií

Obrázky sa ukladajú pomocou názvov súborov, ktoré pozostávajú z „DSC_“, za ktorým nasleduje štvormiestne číslo a trojpísmenová prípona. [ File name ] sa používa na výber troch písmen, ktoré nahradia časť „ DSC “ v názve súboru. Informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“ ( 0 Zadávanie textu ).

Názvy súborov

 • Názvy súborov majú tvar „DSC_ nnnn . xxx “, kde nnnn je číslo od 0001 do 9999 a xxx je jedna z nasledujúcich prípon priradených podľa možností vybratých pre kvalitu obrazu a typ súboru:

  • NEF : Formát NEF ( RAW ), ktorý sa používa, keď je pre kvalitu snímky zvolená RAW
  • JPG: Formát JPEG , ktorý sa používa, ak je zvolená iná kvalita obrazu ako RAW a pre režim tónov je vybratá SDR
  • HIF: HEIF, používa sa, ak je zvolená iná kvalita obrazu ako RAW s HLG vybratým pre režim tónov
  • NEV: NEV videá
  • MOV: MOV videá
  • MP4: MP4 videá
  • NDF: Referenčné údaje oprášte
 • Obrázky vytvorené s [ Adobe RGB ] vybratým pre [ Color space ] v ponuke snímania fotografií majú názvy súborov vo formáte „_DSC nnnn . xxx “.
 • Fotografie NEF ( RAW ) a JPEG v každej dvojici snímok nasnímaných s nastavením kvality obrazu RAW + JPEG / HEIF majú rovnaké názvy súborov, ale rôzne prípony („ NEF “ pre fotografiu NEF ( RAW ) a „.JPG“ pre kópiu JPEG ).
 • Fotografie NEF ( RAW ) a HEIF v každej dvojici snímok zaznamenaných s nastavením kvality obrazu RAW + JPEG /HEIF majú rovnaké názvy súborov, ale rôzne prípony („ NEF “ pre fotografiu NEF ( RAW ) a „.HIF“ pre kópiu HEIF).
 • Proxy videá majú rovnaké názvy súborov ako RAW zábery, s ktorými sú zaznamenané, ale kým RAW zábery majú priradenú príponu „.NEV“ alebo „.MOV“, proxy súbory majú príponu „.MP4“.