Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Vloženie batérie

 • Pred vložením alebo vybratím batérie vypnite fotoaparát.
 • Pomocou batérie držte oranžovú západku batérie stlačenú na jednej strane a zasuňte batériu do priestoru pre batériu, kým ju západka nezaistí na mieste.

Vybratie batérie

Ak chcete vybrať batériu, vypnite fotoaparát a otvorte kryt priestoru pre batériu. Stlačením západky batérie v smere šípky uvoľnite batériu a potom ju vyberte rukou.

Úroveň batérie

 • Keď je fotoaparát zapnutý, stav batérie sa zobrazuje na displeji snímania a na ovládacom paneli.

  Monitor

  Hľadáčik

  Ovládací panel

 • Zobrazenie úrovne nabitia batérie sa mení so znižovaním úrovne batérie, od L cez K , J , I a H . Keď úroveň nabitia batérie klesne na H , prerušte snímanie a nabite batériu alebo si pripravte náhradnú batériu.
 • Ak sa zobrazí hlásenie [ Spúšť vypnutá. Nabite batériu. ], nabite alebo vymeňte batériu.

Časovač pohotovostného režimu

Fotoaparát používa časovač pohotovostného režimu, ktorý pomáha znižovať vybíjanie batérie. Ak počas približne 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, časovač pohotovostného režimu uplynie a monitor, hľadáčik a ovládací panel sa vypnú. Niekoľko sekúnd pred vypnutím monitor a hľadáčik stmavnú. Možno ich znova aktivovať stlačením tlačidla spúšte do polovice. Dobu, po ktorej automaticky vyprší časovač pohotovostného režimu, je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ].