Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Pripojte sa k inteligentnému zariadeniu

Tlačidlo G U F ponuka siete

Pripojte sa k smartfónom alebo tabletom (inteligentným zariadeniam) cez Bluetooth alebo Wi-Fi .

Párovanie ( Bluetooth )

Spárujte sa s inteligentnými zariadeniami alebo sa k nim pripojte pomocou Bluetooth .

Možnosť Popis
[ Spustiť párovanie ] Spárujte fotoaparát s inteligentným zariadením ( 0 Pripojenie cez Bluetooth (párovanie) ).
[ Spárované zariadenia ] Uveďte zoznam spárovaných inteligentných zariadení. Ak sa chcete pripojiť, vyberte zariadenie zo zoznamu.
[ Bluetooth pripojenie ] Ak chcete aktivovať Bluetooth , vyberte [ ON ].

Vyberte Obrázky na odovzdanie

Vyberte obrázky na odovzdanie do inteligentného zariadenia. Môžete sa tiež rozhodnúť nahrať obrázky hneď po ich zhotovení.

Možnosť Popis
[ Automatický výber na odovzdanie ] Ak chcete odovzdať snímky hneď po ich nasnímaní, vyberte možnosť [ ON ].
[ Manuálne vybrať na odovzdanie ] Nahrajte vybrané obrázky. Na vybratých obrázkoch sa zobrazí označenie prenosu.
[ Zrušiť výber všetkých ] Zrušte odovzdávanie všetkých obrázkov aktuálne vybratých na prenos.

Wi-Fi pripojenie

Pripojte sa k inteligentným zariadeniam cez Wi-Fi .

Vytvorte pripojenie Wi-Fi

Spustite Wi-Fi pripojenie k inteligentnému zariadeniu.

  • Zobrazí sa SSID a heslo fotoaparátu. Ak sa chcete pripojiť, vyberte SSID fotoaparátu na inteligentnom zariadení a zadajte heslo ( 0 Pripojenie cez Wi-Fi ( Režim Wi-Fi ) ).
  • Po vytvorení pripojenia sa táto možnosť zmení na [ Close Wi-Fi connection ].
  • Ak chcete, pripojenie ukončite pomocou [ Close Wi-Fi connection ].

Nastavenia pripojenia Wi-Fi

Prístup k nasledujúcim nastaveniam Wi-Fi :

Možnosť Popis
[ SSID ] Vyberte SSID fotoaparátu.
[ Autentifikácia/šifrovanie ] Vyberte [ OPEN ], [ WPA2-PSK ], [ WPA3-SAE ] alebo [ WPA2-PSK / WPA3-SAE ].
[ heslo ] Vyberte heslo kamery.
[ kanál ]

Vyberte kanál.

  • Ak chcete, aby kamera vybrala kanál automaticky, vyberte možnosť [ Auto ].
  • Ak chcete kanál vybrať manuálne, vyberte možnosť [ Manual ].
[ Aktuálne nastavenia ] Pozrite si aktuálne nastavenia Wi-Fi .
[ Obnoviť nastavenia pripojenia ] Ak chcete obnoviť nastavenia siete Wi-Fi na predvolené hodnoty, vyberte možnosť [ Yes ].

Nahrať vo vypnutom stave

Ak je vybratá možnosť [ ON ], odosielanie obrázkov do inteligentných zariadení prostredníctvom bezdrôtových pripojení bude pokračovať, aj keď je fotoaparát vypnutý.

Údaje o polohe (inteligentné zariadenie)

Zobrazte zemepisnú šírku, dĺžku, nadmorskú výšku a údaje UTC (Universal Coordinated Time) stiahnuté z inteligentného zariadenia.

  • Informácie o sťahovaní údajov o polohe z inteligentných zariadení nájdete v online pomocníkovi pre aplikáciu SnapBridge .
  • Upozorňujeme, že fotoaparát nemusí byť schopný stiahnuť alebo zobraziť údaje o polohe z inteligentných zariadení v závislosti od verzie operačného systému zariadenia a/alebo použitej aplikácie SnapBridge .