Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Voliteľné napájacie batérie MB-N12

Časti MB-N12: Názvy a funkcie

Názvy a funkcie jednotlivých častí MB-N12 sú uvedené nižšie.

1 Kontaktný uzáver Chráni napájacie a signálne kontakty MB-N12.
2 Signálne kontakty
3 Napájacie kontakty
4 Multifunkčný volič pre vertikálne snímanie Plní rovnakú úlohu ako multifunkčný volič na fotoaparáte. Úlohy vykonávané stlačením stredu počas snímania je možné vybrať pomocou používateľských nastavení f2 [ Custom controls (shooting) ] a g2 [ Custom controls ] v ponukách fotoaparátu.
5 Tlačidlo AF-ON pre vertikálne snímanie Vykonáva úlohy priradené pomocou Custom Settings f2 [ Custom controls (shooting) ] a g2 [ Custom controls ] v ponukách fotoaparátu.
6 Hlavný príkazový volič pre vertikálne snímanie Vykonáva rovnakú úlohu ako zodpovedajúci ovládací prvok na fotoaparáte.
7 Držiak-komorová západka Pozrite si časť „Vloženie batérií do MB-N12“ ( 0 Vloženie batérií do MB-N12 ) a „Ak sa oddelí kryt komory držiaka“ ( 0 Ak sa odpojí kryt komory držiaka ).
8 Kryt držiaka-komory

9 Kryt nabíjacieho konektora Na použitie s voliteľnými nabíjacími sieťovými zdrojmi EH‑7P a sieťovými adaptérmi EH‑8P (posledné sú pripojené pomocou kábla USB UC‑E25), ktoré možno použiť na nabíjanie batérií alebo napájanie fotoaparátu.
10 Nabíjací konektor
11 Kontrolka nabíjania (×2) Svieti počas nabíjania batérií.
12 Montážna skrutka Použite pri pripájaní MB-N12 k fotoaparátu.
13 Prídavné koleso
14 Komora držiaka batérie Miesto, kde je vložený držiak batérie.
15 Západka držiaka batérie Po vložení uzamkne držiak batérie na mieste.
16 Kryt napájacieho konektora Na použitie s voliteľnými napájacími konektormi EP‑5B.
17 Zásuvka na statív

18 Držiak krytu priestoru pre batériu Drží kryt priestoru pre batériu vo fotoaparáte, keď je odstránený z fotoaparátu.
19 Pomocný príkazový volič pre vertikálne snímanie Vykonáva rovnakú úlohu ako zodpovedajúci ovládací prvok na fotoaparáte.
20 Uzamknutie ovládania

Uzamkne ovládacie prvky na MB-N12, aby sa zabránilo náhodnej operácii.

 • Ovládací zámok nie je vypínač. Na zapnutie alebo vypnutie fotoaparátu použite hlavný vypínač na fotoaparáte.
21 Tlačidlo spúšte pre vertikálne snímanie Vykonáva rovnakú úlohu ako zodpovedajúci ovládací prvok na fotoaparáte.
22 Fn tlačidlo pre vertikálne snímanie Vykonáva úlohy priradené pomocou Custom Settings f2 [ Custom controls (shooting) ], f3 [ Custom controls (playback) ] a g2 [ Custom controls ] v ponukách fotoaparátu.

23 Priestor na batériu A Obsahuje jednu nabíjateľnú lítium-iónovú batériu EN‑EL15c.
24 Svorky napájania batérie (×2) Pozrite si časť „Vloženie batérií do MB-N12“ ( 0 Vloženie batérií do MB-N12 ).
25 Priestor na batérie B Obsahuje jednu nabíjateľnú lítium-iónovú batériu EN‑EL15c.
26 Napájacie svorky držiaka batérie Pozrite si časť „Vloženie batérií do MB-N12“ ( 0 Vloženie batérií do MB-N12 ).
27 Západka batérie Po vložení uzamkne batériu v komore A na mieste.
28 Držiak batérie Pozrite si časť „Vloženie batérií do MB-N12“ ( 0 Vloženie batérií do MB-N12 ).

Pripojenie MB-N12

Pred pripojením MB-N12 vypnite fotoaparát. Aby ste predišli neúmyselnej operácii počas pripájania, nechajte ovládací zámok na MB-N12 v polohe L (uzamknuté), kým sa proces nedokončí.

 1. Odstráňte kryt kontaktov z batérie.

  Uchovajte kontaktný uzáver na bezpečnom mieste.

 2. Odstráňte kryt priestoru pre batériu zo spodnej časti fotoaparátu a umiestnite ho do držiaka krytu priestoru pre batériu na MB-N12.

  Ak je vo fotoaparáte vložená batéria, vyberte ju.

 3. Pripojte MB-N12 k fotoaparátu.

  Otočte prídavné koliesko v smere šípky F LOCK , aby ste zaistili batériu na mieste. Zaistite MB-N12 na mieste utiahnutím upevňovacieho kolieska, kým sa nebude ďalej otáčať.

  • Ak MB-N12 nie je bezpečne pripevnený, na obrazovke snímania fotoaparátu sa môže zobraziť varovanie. Zaistenie MB-N12 na mieste utiahnutím prídavného kolieska, kým sa nebude ďalej otáčať, môže problém vyriešiť.

Odstránenie MB-N12

Ak chcete MB-N12 odstrániť, vypnite fotoaparát a potom uvoľnite upevňovacie koliesko jeho otáčaním v opačnom smere, ako ste použili na jeho pripevnenie. Po vybratí MB-N12 odstráňte kryt priestoru pre batériu z držiaka krytu priestoru pre batériu a znova ho nasaďte na fotoaparát.

 • Keď sa batéria nepoužíva, znova nasaďte kryt kontaktov na MB-N12.

Vloženie batérií do MB-N12

MB-N12 je možné používať až s dvoma nabíjateľnými lítium-iónovými batériami EN‑EL15c. Pred vložením batérií vypnite fotoaparát. Aby ste predišli neúmyselnej prevádzke počas výmeny batérií, budete tiež musieť ponechať ovládací zámok na MB-N12 v polohe L (uzamknuté), kým sa výmena nedokončí.

 1. Držte stlačenú západku komory držiaka, posuňte kryt komory držiaka nabok a potom ho vyklopením otvorte.

 2. Stlačte západku držiaka batérie v zobrazenom smere a vyberte držiak batérie.

 3. Vložte batérie do držiaka batérií.

  Batérie vložte v zobrazenej orientácii. Keď je batéria v komore A úplne vložená, západka batérie zapadne na svoje miesto.

 4. Vložte svorky držiaka batérie – ako prvé.

  Pomocou spodnej časti držiaka batérie stlačte západku držiaka batérie a zasuňte držiak batérie do svoriek komory – najskôr. Zastavte, keď západka zapadne späť na miesto.

 5. Zatvorte kryt komory držiaka a zaistite ho stlačením a posunutím v znázornenom smere.

Vybratie batérií

Odstráňte držiak a potom vyberte batérie podľa obrázka.

Výmena batérie v komore A

 • Batériu v komore A je možné vymeniť bez odstránenia držiaka batérie. Vložte batériu podľa obrázka a zastavte sa, keď západka zapadne na miesto.

 • Batériu v komore A možno vybrať stlačením západky podľa obrázka a vysunutím batérie z držiaka.

Výmena batérií počas fotografovania

Keď sú vložené dve batérie, môžete vymeniť batériu v komore A bez vypnutia fotoaparátu. Toto môže byť užitočné pri dlhodobom nepretržitom používaní fotoaparátu. Pri výmene batérií dávajte pozor, aby ste nestlačili západku držiaka batérie a nevybrali držiak batérie.

Objednávka batérie

 • Ak používate iba jednu batériu, môžete ju vložiť do ktorejkoľvek komory.
 • Keď sú vložené dve batérie, najskôr sa použije batéria v komore A. Kamera sa prepne na batériu v komore B, keď sa batéria v komore A vybije.

Kompatibilné batérie

Batérie EN‑EL15b a EN‑EL15a možno použiť namiesto batérie EN‑EL15c. Upozorňujeme však, že na jedno nabitie možno nasnímať menej snímok ako s EN‑EL15c.

Nabíjanie batérií pomocou voliteľného sieťového nabíjacieho adaptéra EH‑7P alebo sieťového adaptéra EH‑8P

Batérie vložené do MB‑N12 je možné nabíjať pomocou voliteľného nabíjacieho sieťového adaptéra EH‑7P alebo sieťového adaptéra EH‑8P. Batérie je možné nabíjať, aj keď je MB‑N12 vybratý z fotoaparátu.

 1. Pripojte nabíjací sieťový adaptér EH‑7P alebo sieťový adaptér EH‑8P k nabíjaciemu konektoru na MB‑N12.

  EH‑7P : Pripojte EH‑7P k nabíjaciemu konektoru na MB‑N12.

  EH‑8P : Pripojte jeden koniec voliteľného kábla USB UC‑E25 (s konektormi typu C na oboch koncoch) k sieťovému adaptéru EH‑8P a druhý koniec k nabíjaciemu konektoru na MB‑N12.

 2. Zapojte EH‑7P alebo EH‑8P do domácej elektrickej zásuvky.

  EH-7P

  EH-8P

  • Batérie sa nabíjajú, keď je fotoaparát vypnutý. Nabíjajú sa aj vtedy, keď je vypnutý časovač pohotovostného režimu.
  • Počas nabíjania sa rozsvieti kontrolka nabíjania batérie, ktorá sa práve nabíja. Po dokončení nabíjania indikátor nabíjania zhasne.

  • Čas potrebný na nabitie dvoch úplne vybitých batérií je približne 5 hodín.
  • Ak sú vložené dve batérie, najskôr sa nabije batéria v komore B.
  • Tvar zástrčky sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia.
 3. Po dokončení nabíjania odpojte EH-7P alebo EH-8P a odpojte ho od MB-N12.

Upozornenie: Nabíjanie batérií

 • Batérie sa nebudú nabíjať, ak je kábel pripojený ku konektoru USB Power Delivery fotoaparátu, keď je pripojený MB‑N12. Pripojte kábel k nabíjaciemu konektoru na MB‑N12.
 • EH-7P a EH-8P je možné použiť len na nabíjanie batérií EN-EL15c a EN-EL15b. Nie je možné ich použiť na nabíjanie batérií EN‑EL15a. Namiesto toho použite nabíjačku batérií MH-25a.
 • Chyby nabíjania spôsobené napríklad prehriatím batérie alebo pokusmi o nabitie batérie EN‑EL15a sú indikované rýchlym blikaním indikátora nabíjania asi 30 sekúnd pred vypnutím.
 • Pri nabíjaní batérií, keď je MB‑N12 vybratý z fotoaparátu, nezabudnite na MB‑N12 nasadiť kryt kontaktov.

Používanie voliteľného nabíjacieho sieťového adaptéra EH‑7P alebo sieťového adaptéra EH‑8P ako zdroja napájania

Voliteľné nabíjacie sieťové adaptéry EH‑7P a sieťové adaptéry EH‑8P môžu napájať fotoaparát pri pripojení k nabíjaciemu konektoru MB‑N12.

Upozornenie: Napájanie

 • Fotoaparát bude napájaný iba vtedy, ak je batéria vložená do jednej alebo oboch komôr A a B. EH-7P a EH-8P budú napájať, keď sú vložené batérie EN-EL15c, EN-EL15b alebo EN-EL15a .
 • Keď je fotoaparát napájaný z vonkajšieho zdroja napájania, batérie v súprave batérií sa nenabijú. Ďalšie informácie nájdete v časti „'Napájanie' verzus 'Nabíjanie'“ ( 0 'Dodávanie energie' verzus 'Nabíjanie' ).
 1. Po overení, že je fotoaparát vypnutý, pripojte nabíjací sieťový adaptér EH‑7P alebo sieťový adaptér EH‑8P k nabíjaciemu konektoru na MB‑N12.

  EH‑7P : Pripojte EH‑7P k nabíjaciemu konektoru na MB‑N12.

  EH‑8P : Pripojte jeden koniec voliteľného kábla USB UC‑E25 (s konektormi typu C na oboch koncoch) k sieťovému adaptéru EH‑8P a druhý koniec k nabíjaciemu konektoru na MB‑N12.

 2. Zapojte EH‑7P alebo EH‑8P do domácej elektrickej zásuvky.

  EH-7P

  EH-8P

  Tvar zástrčky sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia.

 3. Ak chcete začať napájanie fotoaparátu, zapnite fotoaparát a v ponuke nastavenia vyberte možnosť [ ON ] pre položku [ USB power delivery ].

 4. Ak chcete ukončiť napájanie fotoaparátu, odpojte EH‑7P alebo EH‑8P a odpojte ho od MB-N12.

Použitie voliteľného sieťového adaptéra EH‑5d a napájacieho konektora EP‑5B

Voliteľný sieťový adaptér EH‑5d a napájací konektor EP‑5B poskytujú stálu dodávku energie, keď musí byť fotoaparát ponechaný dlhší čas zapnutý. Keď používate EH-5d s MB-N12, vložte EP-5B do komory A pred jeho pripojením k EH-5d.

 • Namiesto EH-5d je možné použiť sieťové adaptéry EH-5c a EH-5b.
 • EP-5B možno vložiť len do komory A.
 • Po pripojení EP‑5B otvorte kryt napájacieho konektora na MB-N12, umiestnite kábel napájacieho konektora tak, aby prechádzal cez slot napájacieho konektora, a zatvorte kryt komory držiaka.
 • Nie je potrebné vkladať batériu do komory B. Batérie vložené do komory B sa nepoužívajú, keď je kamera napájaná z EH‑5d a EP‑5B.
 • EH‑7P a EH‑8P nemožno použiť na nabíjanie batérie alebo napájanie fotoaparátu, keď je vložený EP‑5B.

Kontrola úrovne batérií v MB-N12

Keď je pripojený MB-N12, na displeji snímania a na ovládacom paneli sa pri zapnutom fotoaparáte zobrazuje úroveň batérie, ktorá aktuálne napája fotoaparát ( 0 Úroveň batérie ).

 • Komora s aktuálne používanou batériou je na obrazovke snímania označená ikonou vedľa úrovne nabitia batérie.

 • Ďalšie informácie, vrátane veku batérie a presnej úrovne nabitia batérie, je možné zobraziť pomocou položky [ Battery info ] v ponuke nastavenia.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

Pri používaní MB-N12 dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

 • Dotyk napájacích/signálnych kontaktov kovovými predmetmi môže spôsobiť skrat; pred uskladnením alebo prepravou batérie alebo nabíjaním batérií, keď batéria nie je pripojená k fotoaparátu, znova nasaďte kryt kontaktov.
 • Ak MB-N12 nie je bezpečne pripevnený, na obrazovke snímania fotoaparátu sa môže zobraziť varovanie. Zaistenie MB-N12 na mieste utiahnutím prídavného kolieska, kým sa nebude ďalej otáčať, môže problém vyriešiť.
 • Indikátor prístupu na pamäťovú kartu fotoaparátu sa môže rozsvietiť, keď je MB-N12 pripojená k fotoaparátu alebo odpojená od fotoaparátu.
 • Ak používate fotoaparát s MB-N12 aj s nasadeným voliteľným adaptérom pre montáž FTZ , pripojte statívy k držiaku statívu buď na objektíve alebo MB-N12, nie k držiaku na statív na FTZ .

  Objektív

  MB-N12

  FTZ

 • MB-N12 nie je vybavený vypínačom. Na zapnutie a vypnutie fotoaparátu použite hlavný vypínač fotoaparátu.

Výstražné hlásenia fotoaparátu

Ak fotoaparát zobrazí jedno z nasledujúcich hlásení, vykonajte kroky popísané nižšie.

 • Ak fotoaparát zobrazí hlásenie [ Shutter release disabled. Nabite batériu. ], vložte náhradnú batériu. Pred pokračovaním vypnite fotoaparát, ak je príslušná batéria vložená do komory B alebo ak je v držiaku iba jedna batéria a tá je vložená do komory A.
 • Ak fotoaparát zobrazí hlásenie [ Error. Stlačením tlačidla spúšte resetujte. ], stlačte tlačidlo spúšte. Ak problém pretrváva alebo sa často opakuje, obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu Nikon .

Ak sa kryt komory držiaka oddelí

Aby sa kryt komory držiaka chránil pred poškodením, môže sa pri otvorenom pôsobení sily oddeliť. Kryt komôrky držiaka je možné znova pripevniť podľa obrázka.

 • Pred opätovným nasadením krytu komory držiaka posuňte kryt tak, aby bol viditeľný záves.

technické údaje

Zdroj energie

Až dve nabíjateľné lítium-iónové batérie EN‑EL15c *

Je možné použiť aj batérie EN‑EL15b/EN‑EL15a, ale pamätajte na to, že výdrž batérie (počet snímok, ktoré je možné nasnímať alebo dĺžka videozáznamu, ktoré možno zaznamenať na jedno nabitie) je menšia ako pri EN‑EL15c.

Doba nabíjania

Približne. 5 hodín

 • Toto je čas potrebný na nabitie dvoch batérií EN‑EL15c pomocou voliteľného nabíjacieho sieťového adaptéra EH‑7P alebo sieťového adaptéra EH‑8P. Predpokladá okolitú teplotu 25 °C (77 °F) a vybité batérie.
Nabíjací konektor

USB typu C. Dá sa použiť na pripojenie voliteľných nabíjacích sieťových adaptérov EH‑7P alebo káblov USB UC‑E25 pripojených k sieťovým adaptérom EH‑8P * a nie na nahrávanie obrázkov alebo iné účely.

EH-7P a EH-8P je možné použiť len na nabíjanie batérií EN-EL15c a EN-EL15b.

Prevádzková teplota -10 °C – 40 °C (+14 °F – 104 °F)
Rozmery (Š × V × H) Približne. 138,5 × 113,5 × 76 mm (5,5 × 4,5 × 3 palce), bez výčnelkov
Hmotnosť
 • Približne. 455 g/1 lb 0,1 oz (s dvomi batériami EN‑EL15c)
 • Približne. 295 g/10,5 oz (bez batérií)

Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť vzhľad, špecifikácie a výkon tohto produktu.

Nízke teploty okolia

Fotoaparát nemusí fungovať pri nízkych teplotách (približne 10 °C/50 °F alebo nižších), ak je napájaný čiastočne nabitými batériami. V chladnom počasí jednu sadu batérií pred použitím nabite a druhú uschovajte na teplom mieste, pripravenú na prípadnú výmenu. Po zahriatí môžu studené batérie obnoviť časť svojej kapacity.

Výdrž batérie s batériou

Pripojenie voliteľnej batérie s dvoma plne nabitými batériami EN‑EL15c zvyšuje počet záberov a dĺžku videozáznamu, ktoré je možné zaznamenať (výdrž batérie) približne 1,8-krát v porovnaní s množstvom, ktoré je možné nasnímať samotným fotoaparátom.