Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Možnosti hlasovej poznámky

Tlačidlo G U B ponuka nastavenia

Upravte nastavenia pre hlasové poznámky ( 0 Záznam hlasových poznámok , Prehrávanie hlasových poznámok ).

Ovládanie hlasových poznámok

Pomocou užívateľského nastavenia f3 [ Custom controls (playback) ] vyberte správanie ovládacích prvkov, ku ktorým bola priradená funkcia [ Voice memo ].

Možnosť Popis
3 [ Stlačte a podržte ] Po stlačení ovládača je možné nahrávať hlasové poznámky v dĺžke až 60 sekúnd.
4 [ Stlačením spustíte/zastavíte ] Nahrávanie sa spustí po stlačení ovládača a skončí po približne 60 sekundách alebo po druhom stlačení ovládača.

Zvukový výstup (prehrávanie)

Vyberte zariadenie používané na prehrávanie hlasových poznámok.

Možnosť Popis
5 [ Reproduktory/slúchadlá ]

Hlasové poznámky sa prehrávajú cez slúchadlá (ak sú pripojené) alebo vstavaný reproduktor fotoaparátu.

  • Stlačením 1 alebo 3 vyberte hlasitosť medzi [ 1 ] a [ 15 ].
  • Stlačte J pre uloženie zmien a ukončenie.

7 [HDMI] Hlasové poznámky sa odosielajú do konektora HDMI s pevnou hlasitosťou.
6 [ Off ] Hlasové poznámky nie je možné prehrať ani pomocou ovládacích prvkov, ku ktorým bola priradená funkcia [ Voice memo ] prostredníctvom vlastného nastavenia f3 [ Custom controls (playback) ]. Pri prezeraní fotografií, ku ktorým existujú poznámky na monitore, sa zobrazia 2 ikony.