[ ON ] seçilmesi, gelişmiş görüntü kalitesi için görüntü okumasını optimize eder.

  • Genişletilmiş aşırı örnekleme, [ 3840×2160; 60p ] veya [ 3840×2160; [ Çerçeve boyutu/kare hızı ] için 50p ] ve video kayıt menüsünde [ Görüntü alanı ] > [Görüntü alanı seç ] için [ FX ] seçilir.

  • [ ON ] seçildiğinde pilin boşalmasının arttığını unutmayın.