[ OFF ] seçildiğinde kamera harici mikrofonlara güç sağlamaz.

  • Güç kaynağının neden olduğu parazitten kaynaklanan gürültüyü önlemek için, prize takılı güç gerektirmeyen mikrofonları kullanırken, güç kaynağının [ KAPALI ] konumuna getirilmesini öneririz.

  • Mikrofonunuzun eklenti gücü gerektirip gerektirmediği hakkında bilgi için üreticiye danışın.