Konu Algılama

Video modunda odaklanırken kameranın öncelik verdiği konu tipini seçin ( Otomatik Netleme için Bir Konu Tipi Seçme ).

AF Konu Algılanmadığında

Netleme modu için [ Tam zamanlı AF ] seçildiğinde [ Konu algılama ] için seçilen türde bir konuyu algılayamazsa fotoğraf makinesinin netleme yapıp yapmayacağını seçin.

  • [ ON ] seçilirse, seçilen türde bir konu algılansa da algılanmasa da fotoğraf makinesi otomatik odaklamayı başlatır.

  • Seçilen türde hiçbir nesne algılanmadığında otomatik odaklamayı devre dışı bırakmak için [ OFF ] öğesini seçin.