Video modunda kullanmak için aşağıdaki ISO duyarlılığı ayarlarını yapın.

Seçenek

Tanım

[ Maksimum hassasiyet ]

  • ISO 200 ve Hi 2.0 arasındaki değerlerden otomatik ISO duyarlılığı kontrolü için üst sınırı seçin.

  • Seçilen değer, P , S ve A modlarında ve M modunda [ Otomatik ISO kontrolü (mod M) ] için [ AÇIK ] seçildiğinde ISO duyarlılığı için üst sınır görevi görür.

[ Otomatik ISO kontrolü (M modu) ]

  • [ ON ]: M modunda otomatik ISO duyarlılığı kontrolünü etkinleştirin.

  • [ OFF ]: [ ISO duyarlılığı (mod M ) ] için seçilen değeri kullanın.

  • Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, M dışındaki modlarda otomatik ISO duyarlılığı kontrolü kullanılır.

[ ISO duyarlılığı (mod M) ]

ISO 64 ve Hi 2.0 arasındaki değerlerden M modu için ISO duyarlılığını seçin.

Dikkat: Otomatik ISO Duyarlılığı Kontrolü
  • Yüksek ISO duyarlılıklarında "kumlanma" (rastgele dağılmış parlak pikseller, sis veya çizgiler) artabilir.

  • Yüksek ISO hassasiyetlerinde, kamera odaklamada zorluk çekebilir.

  • [ ISO duyarlılığı ayarları ] > [ Maksimum duyarlılık ] için daha düşük bir değer seçilerek yukarıdakiler önlenebilir.