Yeni fotoğraflara çekildiklerinde yorum ekleyin. Yorumlar NX Studio [ Bilgi ] sekmesinde görüntülenebilir.

Yorum Gir

36 karaktere kadar bir yorum girin. Bir metin girişi iletişim kutusu görüntülemek için [ Yorumu girin ] öğesini vurgulayın ve 2 basın. Metin girişi hakkında bilgi için, bkz. “Metin Girişi” ( Metin Girişi ).

Yorum Ekle

[ Yorum ekle ] [ AÇIK ] konumundayken çekilen resimlere yorumlar eklenecektir.

Fotoğraf Bilgisi
  • Yorumlar, fotoğraf bilgi ekranındaki [ Diğer çekim verileri ] sayfasında görüntülenebilir.

  • [ Diğer çekim verileri ] sayfasını görüntülemek için, oynatma menüsünde [ Oynatma görüntüleme seçenekleri ] için hem [ Çekim verileri ] hem de [ Diğer çekim verileri] öğesini seçin ( M ).