İsteğe bağlı WR-R11a ve WR‑R10 kablosuz uzaktan kumandalar için durum LED'i ve bağlantı modu ayarlarını yapın. Gelişmiş Kablosuz Aydınlatmayı destekleyen isteğe bağlı radyo kontrollü flaş ünitelerine bağlantı için bir bağlantı modu da seçebilirsiniz.

WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar
  • WR-R10'u kullanırken bir WR-A10 adaptörü gereklidir.

  • WR-R10 aygıt yazılımının en son sürüme (sürüm 3.0 veya üstü) güncellendiğinden emin olun. Donanım yazılımı güncellemeleri hakkında bilgi için bölgenize ait Nikon web sitesine bakın.

LED lamba

Kameraya monte edilmiş WR-R11a veya WR-R10 kablosuz uzaktan kumanda üzerindeki durum LED'lerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için kablosuz uzaktan kumandayla birlikte verilen belgelere bakın.

Diğer fotoğraf makinelerine monte edilmiş WR-R11a veya WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar veya Gelişmiş Kablosuz Aydınlatmayı destekleyen radyo kontrollü flaş üniteleri için bir bağlantı modu seçin. Diğer cihazlar için aynı modun seçildiğinden emin olun.

Seçenek

Tanım

[ Eşleştirme ]

Kamera yalnızca önceden eşleştirilmiş olduğu cihazlara bağlanır. Diğer cihazlarla eşleştirmek için kameraya bağlı kablosuz uzaktan kumanda üzerindeki eşleştirme düğmesine basın.

  • Kamera, eşleştirilmemiş cihazlarla iletişim kurmayacağından, bu seçenek, yakındaki diğer cihazlardan gelen sinyal parazitini önlemek için kullanılabilir.

  • Bununla birlikte, her cihazın ayrı olarak eşleştirilmesi gerektiği göz önüne alındığında, çok sayıda cihaza bağlanırken PIN kullanılması önerilir.

[ PIN ]

İletişim, aynı dört haneli PIN ile tüm cihazlar arasında paylaşılır. Seçtiğiniz dört haneli bir PIN girin. Rakamları vurgulamak için 4 veya 2 basın ve değiştirmek için 1 veya 3 basın. Seçilen PIN'i girmek ve görüntülemek için J düğmesine basın.

  • Bu seçenek, çok sayıda uzak cihaz içeren fotoğrafçılık için iyi bir seçimdir.

  • Aynı PIN'i paylaşan birden fazla kamera varsa, flaş üniteleri yalnızca ilk bağlanan kameranın kontrolü altında olacak ve diğer tüm kameraların bağlanmasını önleyecektir (etkilenen kameralara bağlı kablosuz uzaktan kumandalardaki LED'ler yanıp sönecektir) .

  • [ Bağlantı modu ] için seçilen seçeneğe bakılmaksızın, eşleştirilmiş kablosuz uzaktan kumandalardan gelen sinyaller her zaman WR-R11a veya WR-R10 tarafından alınacaktır. WR-1 kablosuz uzaktan kumanda kullanıcıları, WR-1 bağlantı modu olarak eşleştirmeyi seçmelidir.