Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

视频画面尺寸和帧频选项

视频画面尺寸(单位:像素)和帧频可使用视频拍摄菜单中的[画面尺寸/帧频]进行选择。画面尺寸的可用选项根据视频拍摄菜单中[视频文件类型]所选的设定不同而异。

RAW视频的画面尺寸和帧频选项

选项 视频文件类型
N-RAW 12位 ProRes RAW HQ 12位
[[FX] 8256×4644;60p] 4
[[FX] 8256×4644;50p] 4
[[FX] 8256×4644;30p] 4
[[FX] 8256×4644;25p] 4
[[FX] 8256×4644;24p] 4
[[FX] 4128×2322;120p] 4
[[FX] 4128×2322;100p] 4
[[FX] 4128×2322;60p] 4 4
[[FX] 4128×2322;50p] 4 4
[[FX] 4128×2322;30p] 4 4
[[FX] 4128×2322;25p] 4 4
[[FX] 4128×2322;24p] 4 4
[[DX] 5392×3032;60p] 4
[[DX] 5392×3032;50p] 4
[[DX] 5392×3032;30p] 4 4
[[DX] 5392×3032;25p] 4 4
[[DX] 5392×3032;24p] 4 4
[[2.3×] 3840×2160;120p] 4
[[2.3×] 3840×2160;100p] 4
[[2.3×] 3840×2160;60p] 4
[[2.3×] 3840×2160;50p] 4
  • 无论视频拍摄菜单中的[图像区域]>[选择图像区域]选择何种设定,均会使用[FX]图像区域记录“FX”选项,并使用[DX]图像区域记录“DX”选项。选择“2.3×”选项会使显示的焦距比FX格式时增大约2.3倍。
  • 当安装DX镜头时会自动选择基于DX的视频格式。无法选择“FX”选项。

其他视频格式的画面尺寸和帧频选项

选项1 视频文件类型
ProRes 422 HQ 10位 H.265 10位/8位 H.264 8位
[7680×4320;30p]2、3 4
[7680×4320;25p]2、3 4
[7680×4320;24p]2、3 4
[3840×2160;120p]2、4 4
[3840×2160;100p]2、4 4
[3840×2160;60p]4 4 4
[3840×2160;50p]4 4 4
[3840×2160;30p]4 4 4
[3840×2160;25p]4 4 4
[3840×2160;24p]4 4 4
[1920×1080;120p]2 4 4
[1920×1080;100p]2 4 4
[1920×1080;60p] 4 4 4
[1920×1080;50p] 4 4 4
[1920×1080;30p] 4 4
[1920×1080;25p] 4 4
[1920×1080;24p] 4 4

120p、100p、60p、50p、30p、25p和24p的帧频分别为119.88fps、100fps、59.94fps、50fps、29.97fps、25fps和23.976fps。

将视频拍摄菜单中的[电子减震]固定为[OFF]。

视频以8K UHD进行录制。DX镜头时不可用。

视频以4K UHD进行录制。

比特率

比特率因视频文件类型不同而异。

  • 若是[N-RAW 12位(NEV)],比特率根据视频拍摄菜单中[视频品质(N-RAW)]所选选项的不同而异。
  • ProRes RAW HQ 12位和ProRes 422 HQ 10位数据规格可从Apple网站获取。

高品质N-RAW 12位NEV

[视频品质(N-RAW)]选为[高品质]时所记录的NEV视频和出于播放目的所记录的MP4视频的平均比特率如下。

选项 NEV MP4
[[FX] 8256×4644;60p] 约5780Mbps 约56Mbps
[[FX] 8256×4644;50p] 约4810Mbps
[[FX] 8256×4644;30p] 约3470Mbps
[[FX] 8256×4644;25p] 约2890Mbps
[[FX] 8256×4644;24p] 约2780Mbps
[[FX] 4128×2322;120p] 约3840Mbps 约120Mbps
[[FX] 4128×2322;100p] 约2900Mbps
[[FX] 4128×2322;60p] 约1740Mbps 约56Mbps
[[FX] 4128×2322;50p] 约1450Mbps
[[FX] 4128×2322;30p] 约870Mbps 约28Mbps
[[FX] 4128×2322;25p] 约730Mbps
[[FX] 4128×2322;24p] 约700Mbps
[[DX] 5392×3032;60p] 约2960Mbps 约56Mbps
[[DX] 5392×3032;50p] 约2470Mbps
[[DX] 5392×3032;30p] 约1480Mbps 约28Mbps
[[DX] 5392×3032;25p] 约1240Mbps
[[DX] 5392×3032;24p] 约1190Mbps
[[2.3×] 3840×2160;120p] 约3020Mbps 约120Mbps
[[2.3×] 3840×2160;100p] 约2510Mbps

标准品质N-RAW 12位NEV

[视频品质(N‑RAW)]选为[标准]时所记录的NEV视频和出于播放目的所记录的MP4视频的平均比特率如下。

选项 NEV MP4
[[FX] 8256×4644;60p] 约3470Mbps 约56Mbps
[[FX] 8256×4644;50p] 约2890Mbps
[[FX] 8256×4644;30p] 约1740Mbps
[[FX] 8256×4644;25p] 约1450Mbps
[[FX] 8256×4644;24p] 约1390Mbps
[[FX] 4128×2322;120p] 约1750Mbps 约120Mbps
[[FX] 4128×2322;100p] 约1460Mbps
[[FX] 4128×2322;60p] 约880Mbps 约56Mbps
[[FX] 4128×2322;50p] 约730Mbps
[[FX] 4128×2322;30p] 约440Mbps 约28Mbps
[[FX] 4128×2322;25p] 约370Mbps
[[FX] 4128×2322;24p] 约350Mbps
[[DX] 5392×3032;60p] 约1490Mbps 约56Mbps
[[DX] 5392×3032;50p] 约1240Mbps
[[DX] 5392×3032;30p] 约750Mbps 约28Mbps
[[DX] 5392×3032;25p] 约620Mbps
[[DX] 5392×3032;24p] 约600Mbps
[[2.3×] 3840×2160;120p] 约1510Mbps 约120Mbps
[[2.3×] 3840×2160;100p] 约1260Mbps

H.265 10位、H.265 8位和H.264 8位

每个选项的平均比特率如下表所列。

选项 视频文件类型
H.265 10位 H.265 8位 H.264 8位
[7680×4320;30p] 约400Mbps 约370Mbps
[7680×4320;25p]
[7680×4320;24p]
[3840×2160;120p]
[3840×2160;100p]
[3840×2160;60p] 约340Mbps 约300Mbps
[3840×2160;50p]
[3840×2160;30p] 约190Mbps 约150Mbps
[3840×2160;25p]
[3840×2160;24p]
[1920×1080;120p]
[1920×1080;100p]
[1920×1080;60p] 约100Mbps 约80Mbps 约50Mbps
[1920×1080;50p]
[1920×1080;30p] 约50Mbps 约40Mbps 约30Mbps
[1920×1080;25p]
[1920×1080;24p]