Pielāgojiet iestatījumus savienojumam ar viedierīci.

Savienošana pārī (Bluetooth)

Savienojiet pārī ar viedierīcēm vai izveidojiet savienojumu ar tām, izmantojot Bluetooth.

Opcija

Apraksts

[ Sākt savienošanu pārī ]

Savienojiet kameru pārī ar viedierīci ( Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth ).

[ Sapārotās ierīces ]

Norādiet pārī savienotās viedierīces vai pārslēdzieties no vienas ierīces uz citu.

[ Bluetooth savienojums ]

Atlasiet [ Iespējot ], lai iespējotu Bluetooth.

Atlasīt sūtīšanai (Bluetooth)

Atlasiet attēlus augšupielādei viedierīcē vai izvēlieties, vai atzīmēt attēlus augšupielādei, kad tie tiek uzņemti. Augšupielāde sākas uzreiz, kad tiek izveidots savienojums.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski atlasīt sūtīšanai ]

Ja ir atlasīts [Ieslēgts ], fotoattēli tiks atzīmēti augšupielādei viedierīcē, tiklīdz tie tiek uzņemti. Neatkarīgi no kameras izvēlētās opcijas fotoattēli tiek augšupielādēti JPEG formātā 2 megapikseļu izmērā. Filmēšanas laikā uzņemtie fotoattēli netiks augšupielādēti automātiski. Fotoattēli, kas uzņemti filmēšanas laikā, ir jāizvēlas augšupielādei manuāli.

[ Manuāli atlasīt sūtīšanai ]

Atzīmējiet atlasītos attēlus augšupielādei viedierīcē.

[ Atcelt visu ]

Noņemiet pārsūtīšanas marķējumu no visiem attēliem.

Wi-Fi savienojums

Izveidojiet savienojumu ar viedierīcēm, izmantojot Wi-Fi.

Izveidojiet Wi-Fi savienojumu

Sāciet Wi-Fi savienojumu.

  • Tiks parādīts kameras SSID un parole. Lai izveidotu savienojumu, izvēlieties kameras SSID un ievadiet paroli viedierīcē ( Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (Wi-Fi režīms) ).

  • Kad savienojums ir izveidots, šī opcija tiks mainīta uz [ Aizvērt Wi-Fi savienojumu ].

  • Atlasiet [ Aizvērt Wi-Fi savienojumu ], lai pēc vajadzības pārtrauktu savienojumu.

Wi-Fi savienojuma iestatījumi

Piekļūstiet šādiem Wi-Fi iestatījumiem:

Opcija

Apraksts

[ SSID ]

Iestatiet kameras SSID.

[ Autentifikācija/šifrēšana ]

Izvēlieties [ OPEN ] vai [ WPA2-PSK-AES ].

[ Parole ]

Mainiet kameras paroli.

[ Kanāls ]

Izvēlieties kanālu.

  • Izvēlieties [ Auto ], lai kamera automātiski izvēlētos kanālu.

  • Izvēlieties [ Manuāli ], lai manuāli izvēlētos kanālu.

[ Pašreizējie iestatījumi ]

Skatiet pašreizējos Wi-Fi iestatījumus.

[ Atiestatīt savienojuma iestatījumus ]

Atlasiet [ ], lai atiestatītu Wi-Fi iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

Sūtīt, kamēr izslēgts

Ja ir atlasīts [Ieslēgts ], attēlu augšupielāde viedierīcēs, kas savienotas, izmantojot Bluetooth, turpināsies pat tad, ja kamera ir izslēgta.