Pielāgojiet iestatījumus savienojumam ar datoriem vai ftp serveriem, izmantojot bezvadu vai Ethernet tīklus, izmantojot papildu WT-7 bezvadu raidītāju. Šis vienums ir pieejams tikai tad, ja ir pievienots papildu WT-7 bezvadu raidītājs.

  • Šie iestatījumi stājas spēkā, kad WT-7 ir pievienots un ieslēgts, un tādā gadījumā opcijas, kas atlasītas opcijām [ Connect to smart device ] un [ Connect to PC ], tiek automātiski atspējotas.

  • Informāciju par [ Bezvadu raidītājs ] var atrast zemāk; informāciju par [ Izvēlēties aparatūru ], [ Tīkla iestatījumi ] un [ Opcijas ] skatiet WT-7 komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

Bezvadu raidītājs

Izvēlieties [ Izmantot ], lai iespējotu WT-7, kad tas ir pievienots kamerai.