Pielāgojiet iestatījumus savienojumam ar datoriem, izmantojot kameras iebūvēto Wi-Fi.

Wi-Fi savienojums

Atlasiet [ Iespējot ], lai izveidotu savienojumu, izmantojot pašlaik atlasītos iestatījumus [ Tīkla iestatījumi ].

Tīkla iestatījumi

Izvēlieties [ Izveidot profilu ], lai izveidotu jaunu tīkla profilu ( Savienojuma izveide piekļuves punkta režīmā , Savienojuma izveide infrastruktūras režīmā ).

 • Ja jau pastāv vairāki profili, varat nospiest J , lai sarakstā atlasītu profilu.

 • Lai rediģētu esošu profilu, iezīmējiet to un nospiediet 2 . Tiks parādītas šādas opcijas:

  Opcija

  Apraksts

  [ Vispārīgi ]

  • [ Profila nosaukums ]: pārdēvējiet profilu. Pēc noklusējuma profila nosaukums ir tāds pats kā tīkla SSID.

  • [ Paroles aizsardzība ]: atlasiet [ Ieslēgts ], lai pieprasītu ievadīt paroli pirms profila maiņas. Lai mainītu paroli, iezīmējiet [ Ieslēgts ] un nospiediet 2 .

  [ Bezvadu ]

  Infrastruktūras savienojumi : pielāgojiet iestatījumus, lai tie atbilstu tiem, kas tiek izmantoti tīklā.

  • [ SSID ]: ievadiet tīkla SSID.

  • [ Kanāls ]: kanāls tiek atlasīts automātiski.

  • [ Autentifikācija/šifrēšana ]: izvēlieties no [ OPEN ] un [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Parole ]: ievadiet tīkla paroli.

  Ad-hoc savienojumi : izvēlieties iestatījumus, kas tiek izmantoti savienojumam ar kameru.

  • [ SSID ]: ievadiet kameras SSID.

  • [ Kanāls ]: atlasiet [ Auto ], lai automātiski izvēlētos kanālu, vai [ Manuāli ], lai kanālu izvēlētos manuāli.

  • [ Autentifikācija/šifrēšana ]: izvēlieties no [ OPEN ] un [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Parole ]: izvēlieties paroli, kas tiek izmantota savienojumam ar kameru, ja [ WPA2-PSK -AES ] ir atlasīts [ Autentifikācija/šifrēšana ].

  [ TCP/IP ]

  Ievadiet TCP/IP informāciju infrastruktūras savienojumiem. Nepieciešama IP adrese.

  • Ja vienumam [ Iegūt automātiski ] ir atlasīts [ Enable ], IP adrese un apakštīkla maska tiks iegūta, izmantojot DHCP serveri vai automātisku IP adresēšanu.

  • Manuāli atlasiet [ Atspējot ], lai ievadītu IP adresi ([ Adrese ]) un apakštīkla masku ([ Maska ]).

Iespējas

Pielāgojiet augšupielādes iestatījumus.

Automātiska sūtīšana

Izvēlieties [ Ieslēgts ], lai augšupielādētu jaunus fotoattēlus to uzņemšanas brīdī.

 • Augšupielāde sākas tikai pēc tam, kad fotoattēls ir ierakstīts atmiņas kartē; pārliecinieties, vai kamerā ir ievietota atmiņas karte.

 • Filmas un visi filmēšanas laikā uzņemtie fotoattēli netiek augšupielādēti automātiski, kad ierakstīšana ir pabeigta, bet tā vietā ir jāaugšupielādē no atskaņošanas displeja ( Attēlu atlase augšupielādei ).

Dzēst pēc nosūtīšanas

Izvēlieties [ ], lai automātiski izdzēstu fotogrāfijas no kameras atmiņas kartes, kad augšupielāde ir pabeigta.

 • Faili, kas atzīmēti pārsūtīšanai pirms [ ] atlasīšanas, netiek dzēsti.

 • Dažu kameras darbību laikā dzēšana var tikt apturēta.

Sūtīt failu kā

Augšupielādējot NEF + JPEG attēlus, izvēlieties, vai augšupielādēt gan NEF ( RAW ), gan JPEG failus vai tikai JPEG kopiju.

Atsijāt visu?

Izvēlieties [ ], lai noņemtu pārsūtīšanas atzīmi no visiem attēliem. Attēlu augšupielāde ar ikonu “Sūtīšana” tiks nekavējoties pārtraukta.

MAC adrese

Parādiet MAC adresi.