Attēli tiek saglabāti, izmantojot failu nosaukumus, kas sastāv no “DSC_”, kam seko četrciparu skaitlis un trīs burtu paplašinājums. [ Faila nosaukšana ] tiek izmantots, lai atlasītu trīs burtus, lai aizstātu faila nosaukuma “ DSC ” daļu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( Teksta ievade ).

Failu nosaukumi
 • Failu nosaukumi ir šādi: “DSC_nnnn.xxx”. nnnn ir skaitlis no 0001 līdz 9999. xxx ir viens no šiem paplašinājumiem, kas piešķirts atbilstoši attēla kvalitātes un faila veida opcijām:

  • NEF : NEF ( RAW ) fotoattēli

  • JPG: JPEG (smalki, normāli vai pamata) fotoattēli

  • MOV: MOV filmas

  • MP4: MP4 filmas

  • NDF: atsauces dati no putekļiem

 • Attēliem, kas izveidoti ar [ Adobe RGB ], kas atlasīts vienumam [ Color space ], ir failu nosaukumi šādā formā: “_DSCnnnn.xxx”.

 • Katrā fotogrāfiju pārī, kas ierakstīts ar attēla kvalitātes iestatījumiem NEF ( RAW )+ JPEG , NEF un JPEG attēliem ir vienādi failu nosaukumi, bet atšķirīgi paplašinājumi.