Fotogrāfijas, kas uzņemtas ar augstu ISO jutību, var apstrādāt, lai samazinātu “troksni” (nejauši izvietoti spilgti pikseļi).

Opcija

Apraksts

[ Augsts ]

Samaziniet troksni fotogrāfijās, kas uzņemtas ar visu ISO jutību. Jo augstāka jutība, jo lielāks efekts. Izvēlieties veikto trokšņu samazināšanas apjomu no [ High ], [ Normal ] un [ Low ].

[ Parasti ]

[ Zems ]

[ Izslēgts ]

Trokšņa samazināšana tiek veikta tikai pēc nepieciešamības. Veiktā trokšņa samazināšanas apjoms vienmēr ir mazāks nekā tad, ja ir atlasīts [ Zems ].