Samaziniet mirgošanas efektu no tādiem gaismas avotiem kā dienasgaismas spuldzes vai dzīvsudraba tvaika spuldzes. Mirgošana var izraisīt nevienmērīgu ekspozīciju vai (fotogrāfijās, kas uzņemtas nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos) nekonsekventu ekspozīciju vai krāsu.

Opcija

Apraksts

[ Mirgošanas samazināšanas iestatījums ]

Ja ir atlasīts [ Enable ], kamera fotografēs laiku, lai samazinātu mirgošanas efektus.

 • Ņemiet vērā, ka kadru nomaiņas ātrums sērijveida uzņemšanai var samazināties vai kļūt neregulārs, ja ir atlasīts [ Enable ].

[ Mirgošanas samazināšanas indikators ]

Izvēlieties, vai monitorā vai skatu meklētājā tiek rādīta MIRGOTĀJA ikona, kad [ Mirgošanas samazināšanas iestatījums ] ir atlasīts [ Enable ]. Ja ir atlasīts [ Ieslēgts ], skatu meklētāja un tiešā skata fotografēšanas laikā dažādos laikos tiks parādīta ikona FLICKER . Atšķirības ir šādas:

 • Fotografējot ar skatu meklētāju, tiek parādīta mirgošana , kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.

 • Fotografējot tiešajā skatā, ikona MIRGOTĀJS tiks rādīta vienmēr neatkarīgi no tā, vai ir konstatēta mirgošana.

Mirgošanas samazināšana: ierobežojumi

Fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes vienums [ Mirgošanas samazināšana ] nedarbojas noteiktos apstākļos, tostarp gadījumos, kad:

 • Mup
  ir atlasīts atbrīvošanas režīmam

 • Ch
  ir atlasīts atbrīvošanas režīmam tiešā skata fotografēšanas laikā

 • [ Ieslēgts ] ir atlasīts [ Silent live view photography ] fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē tiešā skata fotografēšanas laikā

 • [ Ieslēgts ] ir atlasīts [ Silent photography ] attiecīgajā apakšizvēlnē intervāla taimera fotografēšanas, laika intervāla video ierakstīšanas vai fokusa maiņas laikā.

 • HDR ir iespējots

 • Ekspozīcijas aizkaves režīms ir ieslēgts

 • Aizvara ātrums ir iestatīts uz A (spuldze) vai % (laiks)

Mirgošanas samazināšana
 • Pirms papildu fotoattēlu uzņemšanas uzņemiet testa uzņēmumu un skatiet rezultātus.

 • Atkarībā no gaismas avota mirgošanas samazināšana var nedaudz aizkavēt aizvara reakciju. Sērijveida uzņemšanas laikā kadru ātrums var palēnināties vai kļūt neregulārs.

 • Mirgošanas samazināšana var noteikt mirgošanu pie 100 un 120 Hz (attiecīgi ar 50 un 60 Hz maiņstrāvas barošanas avotiem). Vēlamie rezultāti var netikt sasniegti, ja sērijveida fotografēšanas laikā mainās barošanas avota frekvence.

 • Atkarībā no gaismas avota un uzņemšanas apstākļiem mirgošana var netikt konstatēta vai vēlamie rezultāti var netikt sasniegti, piemēram, sižetos, kas ir spilgti apgaismoti vai ar tumšu fonu.

 • Vēlamo rezultātu var arī nesasniegt ar dekoratīviem apgaismojuma displejiem un citu nestandarta apgaismojumu.