Izveidojiet kopiju ar uzlabotām krāsām un kontrastu.

Kamera izmanto D-Lighting, lai paspilgtinātu ēnas un uzlabotu kontrastu un krāsu piesātinājumu (spilgtumu).

  • Nospiediet 4 vai 2 lai izvēlētos veiktās korekcijas apjomu. Efektu var priekšskatīt rediģēšanas displejā.

  • Nospiediet J lai saglabātu retušēto kopiju.